ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

O SZKOLENIU

  Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyficznymi wymaganiami normy ISO 3834.Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem edukacyjnym szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z poszczególnymi częściami norm serii ISO 3834.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Osoby zajmujące się wdrażaniem ISO 3834 w firmie
 • Pracownicy zakładów wykorzystujących procesy spawania w produkcji
 • Auditorzy ISO 9001 chcący poszerzyć swoją wiedzę
 • Pełnomocnicy ISO 9001 chcący poszerzyć swoją wiedzę

  Wymagania norm serii ISO 3834:

  • wybór odpowiedniego poziomu jakości (ISO 3834-1)
  • podstawowe wymagania jakości (ISO 3834-4)
  • standardowe wymagania jakości (ISO 3834-3)
  • pełne wymagania jakości (ISO 3834-2)
  • dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami (ISO 3834-5)
  • Wymagania dla personelu spawalniczego:

  • wymagania dla spawaczy
  • wymagania dla operatorów
  • wymagania dla personelu nadzoru
  • wymagania dla personelu kontroli i badań
  • Powiązanie ISO 3834 z innymi standardami

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

CERTYFIKACJA ISO 3834

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ISO 16949

+43 732 34 23 22