Wymagania IATF 16949:2016. System zarządzania jakością produkcji w przemyśle motoryzacyjnym (szkolenie online)

O SZKOLENIU

Tym razem spotykamy się online. Proponujemy Ci szkolenie, podczas którego krok po kroku, dokładnie omawiamy standard IATF 16949:2016. Dzięki temu poznasz wszystkie mechanizmy, w jaki sposób wdrażać wymagania tego standardu w systemach zarządzania organizacji.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zakresem normy IATF 16949:2016

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

 1. Globalne Systemy Zarządzania.
 2. Ewolucja specyfikacji technicznej IATF 16949.
 3. Wprowadzenie do normy IATF 16949:2016.
 4. Podejście procesowe.
 5. Wymagania dotyczące systemów zarządzania.
 6. Kontekst organizacji.
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych.
  • Określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością.
  • System zarządzania jakością i jego procesy.
 7. Przywództwo.
  • Przywództwo i zaangażowanie.
  • Polityka jakości
  • Role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji.
 8. Planowanie.
  • Ryzyka i szanse.
  • Cele jakościowe i ich realizacja.
  • Planowanie zmian.
 9. Wsparcie.
  • Zasoby.
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikatywność
  • Udokumentowane informacje.
 10. Działania operacyjne.
  • Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi.
  • Wymagania dotyczące wyrobów i usług.
  • Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.
  • Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.
  • Produkcja i dostarczanie usługi.
  • Zwolnienie wyrobów i usług.
  • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami.
 11. Ocena efektów działania.
  • Monitorowanie,pomiary,analiza i ocena.
  • Audit wewnętrzny i wymagania wobec audytorów.
  • Przegląd zarządzania.
 12. Doskonalenie.
  • Niezgodności i działania korygujące
  • Ciągłe doskonalenie.
 13. Wymagania dodatkowe np .dot. planów kontroli, zarządzania dostawcami, bezpieczeństwa wyrobów, zwrotów gwarancyjnych.
 14. Wymagania organizacji AIAG.
 15. Wymagania organizacji członkowskich IATF np.VDA QMC
 16. Wymagania dotyczące audytowania procesów specjalnych oraz doskonalenia procesów.
 17. Wpływ zmian na proces certyfikacji/re certyfikacji.
 18. Omówienie wymagań certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016.
 19. Podsumowanie szkolenia.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

14-15.07.2021

online

900

+43 732 34 23 22