Audytor Wewnętrzny Procesu według wymagań VDA 6.3

O SZKOLENIU

VDA 6.3 jest wytyczną do przeprowadzania skutecznych audytów procesów, które są wymagane przez dużą liczbę klientów OEM w niemieckim łańcuchu dostaw motoryzacyjnych. Koncentruje się na audycie procesu od fazy rozwoju produktu do fazy produkcji masowej.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego procesu wg VDA 6.3" wydany przez Quality Austria Polska

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Ten kurs ma na celu wprowadzenie do podejścia procesowego w audytowaniu. Umożliwi zrozumienie audytu procesu i dostarczy wskazówek dotyczących jego stosowania. Dowiesz się o wymaganiach i koncepcjach audytu oraz uzyskasz dogłębne zrozumienie korzystania z kwestionariusza VDA 6.3.

Jest to dwudniowe (16 godzin) szkolenie nastawione na praktykę, podczas którego:

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat metodyki pracy audytora wewnętrznego, jak i audytora tak zwanej drugiej strony (przeprowadzającego audyty u dostawców) z uwzględnieniem wymagań Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA).
 • poznasz wymagania zawarte w podręczniku VDA 6.3 i nauczysz się je interpretować;
 • uzyskasz wiedzę na temat cyklu życia produktu zgodnie z VDA;
 • zapoznasz się z analizą ryzyka w branży motoryzacyjnej;
 • dowiesz się, jakie są wymagane kompetencje i kwalifikacje audytorów;
 • zrozumiesz, na czym polega podejście procesowe w audytowaniu;
 • nauczysz się, jak planować audyt nowych dostawców, lokalizacji lub technologii przy użyciu VDA 6.3
 • przećwiczysz korzystanie z kwestionariusza VDA 6.3;
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności obejmujące przygotowywanie i przeprowadzanie audytu procesu wg VDA 6.3;
 • dowiesz się jak opracowywać rzeczowe i kompletne raporty po audicie procesu wg VDA 6.3;
 • nauczysz się jak mądrze inicjować i/lub oceniać działania podejmowane przez firmę/dostawcę, mające na celu jej doskonalenie w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonych audytów;
 • potwierdzisz zdobytą wiedzę i kompetencje uzyskując certyfikat „Auditora wewnętrznego procesu wg VDA 6.3”.


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIE VDA 6.3?

Skuteczne przyswojenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności zapewni Ci:

 • nasz trener, który - dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przeprowadzeniu ponad 100 audytów w branży motoryzacyjnej oraz ukończeniu Akademii Trenera - w przystępny sposób przekaże Ci wiedzę z tzw. pierwszej ręki oraz skoncentruje się na tym, co, z perspektywy Twojej pracy, może się okazać najbardziej przydatne i wartościowe.
 • udział w małej grupie szkoleniowej (do 10 osób) z nastawieniem na warsztaty;
 • możliwość dyskusji i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania;
 • Praca na case-studies.
szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Osoby, które są lub mogą być odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych wg VDA 6.3;
 • Osoby, które są lub mogą być odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów w łańcuchu dostaw (audytorzy drugiej strony) wg VDA 6.3;
 • Pracownicy odpowiedzialni za kontakty z dostawcami (np. za ich wybór, dokonywanie określonych zakupów etc.);
 • Audytorzy chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie audytowania systemu i procesów produkcyjnych;
 • Pełnomocnicy Sytemu Zarządzania w/g ISO/TS 16949, którzy chcą usystematyzować wiedzę
 • Pracownicy odpowiedzialni za produkcję, czy też kontrolę jej jakości;
 • Kadra zarządzająca chcąca mieć lepszy wgląd w procesy zachodzące w firmie.

MODUŁ 1: Wprowadzenie do VDA 6.3

 • Przedstawienie głównych wymagań z zakresu IATF/VDA w przemyśle motoryzacyjnym
 • Podejście procesowe - Analiza ryzyka oparta na modelu „żółwia”

MODUŁ 2: Przedstawienie charakterystyk poszczególnych auditów

 • Wewnętrznych
 • Systemu
 • U dostawców
 • Trzeciej strony
 • Wyrobów
 • Dla usługodawców
 • Procesu produkcyjnego
 • Porównanie w odniesieniu do VDA 6.3 (podobieństwa i różnice)

MODUŁ 3: Omówienie najważniejszych wymagań (zgodnych z podręcznikiem VDA 6.3) związanych z audytowaniem w branży motoryzacyjnej

 • Wymagania standardów IATF 16949
 • Wymagania zawarte w podręcznikach AIAG i VDA
 • Narzędzia jakościowe Core Tools
 • Wymagania klientów

MODUŁ 4: Zrozumienie podejścia procesowego w audytowaniu

 • Program audytu
 • Przygotowanie do audytu
 • Wykonanie
 • Prezentacja wyników
 • Ostateczna ocena i zamknięcie
 • Działania poaudytowe
 • Ciągłe doskonalenie
 • Ćwiczenia praktyczne z identyfikowania wymagań oraz formowania niezgodności

MODUŁ 5: Przybliżenie zagadnień z katalogu wymagań VDA 6.3

 • P2 - Zarządzanie projektem,
 • P3 - Planowanie dot. rozwoju produktu i procesu,
 • P4 - Realizacja dot. rozwoju produktu i procesu,
 • P5 - Zarządzanie dostawcami,
 • P6 - Produkcja seryjna,
 • P7 – Zadowolenie klienta, serwisowanie, działania związane z zadowoleniem klienta/działaniami posprzedażowymi.

MODUŁ 6: Zasady przeprowadzania auditów i kompetencje auditorów

 • Planowanie audytu nowych dostawców, lokalizacji lub technologii przy użyciu VDA 6.3
 • Korzystanie z kwestionariusza VDA 6.3
  • Przedstawienie i omówienie Formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
 • Omówienie wymaganych kompetencji i kwalifikacji audytorów.
 • Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania audytu, zadawania pytań, pozyskiwania dowodów z auditu,

MODUŁ 7: Podsumowanie szkolenia VDA 6.3 oraz egzamin końcowy

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

26-27.11.2020

Katowice/Mikołów

999 zł +VAT

26-27.11.2020

Katowice/Mikołów

1319,12 zł +VAT

+43 732 34 23 22