Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej (szkolenie online).

O SZKOLENIU

Tym razem zapraszamy na szkolenie online. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyficznymi wymaganiami auditowania na zgodność z wymaganiami normy IATF 16949:2016. Dodatkowo zdobędą wiedzę m.in. na temat zarządzania procesowego oraz poznają zasady przygotowywania dokumentacji audytowej zgodnie z ich wymaganiami IATF.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Certyfikat ,,Auditora wewnętrznego IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej".

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami audytowania zgodnie z globalnym wymaganiem normy IATF 16949:2016.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Personel działów jakości,
 • Kierownictwo organizacji

 1. Wstęp
 2. Geneza ISO/TS 16949 oraz IATF 16949:2016
 3. Wymagania specyfikacji IATF 16949 (przypomnienie wymagań normy ISO 9001)
 4. Audyt trzeciej strony - omówienie podręcznika IATF "Rules for Achieving IATF Recognition …" - wytyczne dotyczące procesu certyfikacji
 5. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji – omówienie poszczególnych narzędzi jakościowych:
  • zaawansowane Planowanie Jakości - APQP
  • proces Zatwierdzania Części - PPAP
  • analiza Systemów Pomiarowych - MSA
  • analiza potencjalnych przyczyn potencjalnych skutków wad - FMEA
  • statystyczne kontrola procesu SPC
 6. Audit systemu zarządzania.(jakością,procesu,wyrobu)
 7. Cele auditu i zakresy obowiązków
 8. Auditowanie – programy i procedury auditu
 9. Planowanie działań auditowych
 10. Metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej
 11. Techniki badania auditowego
 12. Dokumentacja auditu
 13. Zakończenie auditu
 14. Formułowanie niezgodności i przygotowanie raportu
 15. Działanie poauditowe
 16. Analiza przyczyn powstania niezgodności
 17. Działania korygujące i zapobiegawcze
 18. Zadania zespołu auditorów dla wybranego procesu
 19. Podsumowanie
 20. Egzamin sprawdzający.


Wartości dodane:
 • zdobycie wiedzy w zakresie wymagań audytowania w ujęciu IATF 16949,
 • zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,
 • poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego,
 • poznanie zasad przygotowywania dokumentacji audytowej zgodnie z ich wymaganiami IATF 16949:2016.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

27-28 stycznia 2022

online

1300 + VAT

24-25 marca 2022

online

1300 + VAT

26-27 maja 2022

online

1300 + VAT

+43 732 34 23 22