Zarządzanie ruchem lotniczym: WE 550/2004 (zapewnianie służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej) - Quality Austria Polska

Transport

Zarządzanie ruchem lotniczym: WE 550/2004 (zapewnianie służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej)

Motywacja i korzyści

Wydając rozporządzenie Komisji 550/2004, Unia Europejska określiła wymagania dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb).

Art. 3 tego rozporządzenia zezwala krajowym organom nadzorczym na delegowanie upoważnionemu podmiotowi całości lub części inspekcji i przeglądów, o których mowa w zadaniach określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Te inspekcje i przeglądy opierają się na art. 6 (Wspólne wymagania). Wymogi te zostały wprowadzone w życie rozporządzeniami Komisji UE 2017/373 i UE 2019/317, które określają wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Ponadto instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, które przeprowadzają inspekcje i przeglądy bezpośrednio przez NSA, mogą korzystać z kompetencji uznanych organizacji w ramach swojego systemu auditu wewnętrznego w celu wykazania zgodności ze wspólnymi wymogami.

Cele
 • zapewnienie bezpiecznego i skutecznego zapewniania służb żeglugi powietrznej
 • zapewnienie podstawy certyfikacji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej delegowanej przez krajowe władze nadzorujące
 • umożliwienie zgodności z art. 6 WE 550/2004 w odniesieniu do PN
Grupa docelowa
 • wszystkie krajowe organy nadzorcze państw członkowskich UE
 • władze lotnicze państw spoza UE, które chcą korzystać z SES CR w ustawodawstwie krajowym
 • instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, w przypadku gdy inspekcje i przeglądy są przeprowadzane przez samą NSA
Kryteria

Na podstawie wytycznych opracowanych przez Eurocontrol w ramach programu SESIS opracowano zasady auditu i listy kontrolne w celu dostarczenia udokumentowanych dowodów zgodności z pełnym zestawem wymogów określonych w UE 2017/373.

Ponieważ zakres wymagań został rozszerzony z finansów na bezpieczeństwo i ochronę oraz jakość usług, wymagany jest zespół kompetentnych auditorów. Wszyscy auditorzy akredytowani dla SES CR posiadają ANS i ukończyli program kompetencji auditora, który jest badany przez austriackie Federalne Ministerstwo ds. Działania w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii.

Wszechstronne doświadczenie Quality Austria w zakresie certyfikacji ISO 9001 (zarządzanie jakością), EN 9100 (lotnictwo), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe – gotowość i reagowanie w sytuacjach awaryjnych), OHSAS 18001, ISO 20000 (IT-Service) i ISO 27001 (IT-Security) zapewnia optymalne wykorzystanie synergii wynikających z certyfikacji tych systemów zarządzania, które można zintegrować z badaniem inspekcji SES.

Akredytacja

Zgodnie z austriackim Federalnym Dziennikiem Ustaw, 182. rozporządzenie, które zostało opublikowane 4 maja 2006 r., Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH jest akredytowana do certyfikowania organizacji i poprzez wydanie BMK GZ 53.803/0005-II/L1/2006 w dniu 12. września 2006 r., austriackie Federalne Ministerstwo Ds. Działań w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii przyznało wyróżnienie Quality Austrii zgodnie z załącznikiem 1 do UE550/2004.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001), EN 9100, ISO 31000, ISO 20000, ISO 27001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?