Forest Stewardship Council® Chain of Custody (FSC® CoC) - Quality Austria Polska

Środowisko i Energia

Forest Stewardship Council® Chain of Custody (FSC® CoC)

Motywacja i korzyści

Konsumenci stają się coraz bardziej krytyczni. Coraz częściej pragną produktów, które są wytwarzane zgodnie z kryteriami ekologicznymi i społecznymi. Wskazując logo FSC®, firmy zapewniają, że drewno pochodzi z lasów uprawianych w sposób zrównoważony. Certyfikowane firmy mogą umieszczać logo FSC® bezpośrednio na produkcie i mogą używać tego logo do celów reklamowych. Ponieważ liczba krytycznych konsumentów rośnie, a FSC® zyskuje coraz większe uznanie, FSC® zapewnia firmom proste narzędzie zarządzania, które umożliwia im zrównoważoną pracę i komunikowanie swoich działań w wiarygodny sposób.

W 1993 roku Forest Stewardship Council® (FSC®) została założona jako ogólnoświatowa niezależna organizacja non-profit przez organy ochrony środowiska, przedstawicieli krajowych grup etnicznych i firm działających w leśnictwie i przemyśle drzewnym. FSC® jest organizacją członkowską, która jest otwarta dla wszystkich osób fizycznych i prawnych.

Odpowiedzi na politykę FSC® COVID-19 (dokument)

Audity nadzoru

A. Audity nadzoru mogą zostać odroczone na okres nieprzekraczający sześciu (6) miesięcy poza maksymalnym cyklem auditu wynoszącym 15 miesięcy (w przypadku auditów CoC), ale nie dłużej niż do końca 2020 r. Audity FM można już elastycznie (ponownie) zaplanować w ciągu roku kalendarzowego.

B. Audity nadzoru mogą być przeprowadzane jako audity dokumentacji, gdy na podstawie oceny skali, intensywności i ryzyka działań Organizacji stwierdza się, że audit dokumentacji może być wiarygodnie przeprowadzony.

Przykłady powyższych, które uniemożliwiłyby audit zza biurka, obejmują:

 • otwarte główne CAR,
 • kwestie integralności łańcucha dostaw (np. dochodzenia w sprawie
  integralności dotyczące posiadacza certyfikatu/sektora produkcji lub gatunków handlowych),
 • podwykonawstwo/outsourcing certyfikowanych działań w odpowiedzi na
  ognisko koronawirusa,
 • bieżące reklamacje.

Audit recertyfikacyjny:

Jeżeli certyfikat ma wygasnąć w 2020 r., może on zostać przedłużony o maksymalnie dwanaście (12) miesięcy od jego pierwotnej daty wygaśnięcia poprzez przeprowadzenie auditu nadzoru (który może być przeprowadzony zdalnie zgodnie z niniejszym odstępstwem). Audit recertyfikacyjny jest następnie przeprowadzany przed upływem maksymalnie 12-miesięcznego przedłużenia w celu odnowienia certyfikacji.

W ramach auditu dokumentacji, jednostki certyfikujące wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do oceny w możliwie najszerszym zakresie wszystkich wymagań wynikających z rocznego planu auditu.
Audity przeprowadza się na podstawie wirtualnych spotkań/wywiadów z odpowiednimi osobami posiadacza certyfikatu i zainteresowanych stron, odpowiednich dokumentów i zapisów, zdjęć satelitarnych (w miarę możliwości) oraz innych najlepszych dostępnych informacji.

Cele

Procedura certyfikacji pomaga w uprawie leśnej (hodowli lasu, szczegółowej hodowli lasu), co jest

 • ekologicznie kompatybilne
 • społecznie kompatybilne, a także
 • zrównoważone ekonomicznie

oraz w poprawie obrotu drewnem wyprodukowanym w sposób ekologiczny i społeczny. Ponadto ma na celu wspieranie firm działających w leśnictwie i przemyśle drzewnym w celu ciągłej poprawy ich wyników.

Grupa docelowa
 • tartaki i stolarnie
 • przemysł przetwórstwa drewna
 • stolarki budowlane i stolarki
 • stolarze
 • handel drewnem
 • przemysł papierniczy i handel
 • biura drukarskie, wydawnictwa i introligatornie
Wymagania

FSC® ustanowiło dziesięć zasad certyfikacji lasów (FSC Forest Management FM), które obowiązują na całym świecie. Niezbędne są między innymi następujące elementy:

 • zgodność z prawem i zasadami FSC®
 • zgodność z prawem pracy i ochroną zdrowia
 • poszanowanie prawa własności oraz prawa użytkowania i korzystania
 • stara się chronić, utrzymywać i zachowywać relacje z miejscową ludnością
 • rezygnacja z wyraźnej wycinki (wyrąbu)
 • zasada regeneracji
 • ustalanie rezerwacji
 • dokumentacja planistyczno-kontrolna
 • ochrona lasów ochronnych
 • zachowanie różnorodności biologicznej

Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu (FSC® CoC) wymaga:

 • udokumentowany system kontroli
 • potwierdzenie odbioru towaru
 • oddzielenie i/lub identyfikacja certyfikowanych i niecertyfikowanych towarów otrzymanych
 • bezpieczne etykietowanie produktów
 • identyfikacja certyfikowanych towarów wychodzących
 • rachunkowość

Po pomyślnej certyfikacji, certyfikaty FSC® CoC mogą być przyznawane na pięć lat. Co roku odbywać się będzie audit nadzoru. Certyfikaty FSC® CoC są uznawane na arenie międzynarodowej.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź:

Aby otrzymać darmowy poradnik, wyślij wiadomość e-mailem na adres: ewelina.loska@qualityaustria.com.pl

Akredytacja

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację FSC® Coc przyznaną przez ASI od 19 stycznia 2015 roku pod numerem akredytacji ASI-ACC-071. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Rozporządzenie w sprawie auditów FSC® CoC można znaleźć w Centrum pobierania plików.

Wskazówka: w kontekście FSC® Quality Austria nie oferuje żadnych auditów ani certyfikatów zgodnie z aktualną wersją FSC-STD-40-005 Wymagania dotyczące pozyskiwania drewna kontrolowanego FSC. Aktualne standardy, interpretacje, politykę COC FSC można znaleźć tutaj.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Sustainability Reports, Austria Quality Seal, Ecolabel (oznakowanie ekologiczne)

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?