Znak Jakości dla Firm wdrażających Integrację Społeczną jako partner arbeit plus - Quality Austria Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Znak Jakości dla Firm wdrażających Integrację Społeczną jako partner arbeit plus

Motywacja i korzyści

Znak Jakości dla firm wdrażających integrację społeczną został opracowany przez arbeit plus i oznacza zgodność ze społecznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi standardami jakości przedsiębiorstw społecznych. Ich celem jest integracja zawodowa osób, które od dłuższego czasu pozostają bez pracy.

Rozwój organizacyjny i poprawa jakości

W trakcie ubiegania się o Znak Jakości wybrani eksperci analizują organizację pod kątem konkretnych standardów jakości. Oceniają na przykład, jak skutecznie i wydajnie wykorzystywane są dotacje i zasoby. Jednocześnie rozważają mocne strony i możliwości rozwoju firmy. Odkrycia te będą następnie indukować rozwój w zakresie zapewniania jakości i poprawy jakości. Krótko mówiąc, prowadzą one do dalszej poprawy sytuacji przedsiębiorstw społecznych.

Wspierane przez AMS Austria

Znak Jakości dla Firm wdrażających Integrację Społeczną jest wspierany i finansowany przez Arbeitsmarktservice Austria (AMS; Publiczne Służby Zatrudnienia). „Wiemy, jak ważne są wysokie standardy jakości w naszej codziennej działalności w AMS - oczekujemy tych samych standardów od firm, z którymi współpracujemy. Zarówno strony, jak i osoby, które są z powodzeniem zintegrowane z rynkiem pracy przez przedsiębiorstwa społeczne, korzystają z tych wysokich standardów”, mówi Herbert Buchinger, członek zarządu AMS Austria, podczas ceremonii wręczenia znaku jakości.

Grupa docelowa

Firmy wdrażające integrację społeczną to firmy wolnorynkowe oraz takie organizacje jak firmy społeczno-gospodarcze, projekty zatrudnienia non-profit i firmy zatrudniające. We współpracy z Giełdą Pracy i Samorządami Województw, firmy wdrażające integrację społeczną wspierają integrację zawodową i społeczną osób, które od dłuższego czasu były bezrobotne, opiekując się nimi i zatrudniając je, umożliwiając tym samym tym osobom uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Wymagania

Ogólne wymagania dotyczące przystąpienia do procesu weryfikacji są następujące, spełnione są wartości podstawowe, jak również kryteria obowiązkowe:

 • Orientacja na podstawowe wartości o charakterze non-profit, antydyskryminacyjnym, integracji społecznej i uwzględnianiu aspektu płci
 • Przestrzeganie ram prawnych (w szczególności prawa pracy)
 • Istniejąca koncepcja rozwoju HR dla pracowników tranzytowych
 • Ustanowienie i dokumentacja procesów ciągłych
 • Takie samo wynagrodzenie za równoważną pracę
 • Identyfikacja wskaźników społeczno-ekonomicznych i kluczowych wyników wydajności

Ponadto do przyznania Znaku Jakości niezbędne jest spełnienie określonych kryteriów jakości w następujących obszarach:

 • zarządzanie
 • koncepcje, strategie, region
 • stały personel
 • partnerstwa i zasoby
 • procesy
 • wyniki odnoszące się do umawiających się stron
 • wyniki osób
 • wyniki społeczeństwa
 • kluczowe wyniki społeczno-gospodarcze
 • orientacja w strukturze EFQM (European Foundation of Quality Management)
Akredytacja

Znak Jakości dla Firm wdrażających Integrację Społeczną przyznawany jest na podstawie umowy o współpracy pomiędzy arbeit plus a Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH.

Więcej informacji można znaleźć w arbeitplus.at.

Inne powiązane standardy

EFQM Model, ISO 9001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?