Weryfikacja jako partnera Famlie & Beruf Management GmbH: Audit jobandfamily - Quality Austria Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Weryfikacja jako partnera Famlie & Beruf Management GmbH: Audit jobandfamily

Motywacja i korzyści

Audit jobandfamily to narzędzie doradcze dla firm, organizacji non-profit i instytucji użyteczności publicznej, które chcą w szczególności rozwijać swoje skoncentrowanie na rodzinie, aby czerpać zyski z wynikających z tego pozytywnych efektów ekonomicznych. Dziś lepsza kompatybilność rodziny i pracy jest dużym wyzwaniem zarówno dla rodziców, jak i pracodawców. Jednocześnie pozytywne radzenie sobie w tym zakresie niesie ze sobą szanse dla wszystkich zaangażowanych osób. Gdy warunki pracy będą przyjazne dla rodziny, zwiększy to motywację i lojalność pracowników oraz sprawi, że będą jeszcze bardziej zaangażowani w służbę swojej firmie. Pod względem ekonomicznym polityka korporacyjna skoncentrowana na rodzinie doprowadzi do zysku ekonomicznego. Audit jobandfamily to wykwalifikowane i dojrzałe narzędzie oferujące firmom możliwość definiowania i oceny działań przyjaznych rodzinie oraz czerpania korzyści z wyników, bez względu na to, jak duże są i w jakim sektorze są aktywne. Firmy i organizacje implementujące zadania auditowe jobandfamily otrzymają Znak Jakości od Federalnego Ministerstwa Kobiet, Rodzin i Młodzieży. Quality Austria jako partner współpracujący zapewnia w tym celu doświadczonych auditorów i asesorów.

 • Większa motywacja pracowników
 • Większe zaangażowanie w wydajność i produktywność w firmie
 • Redukcja stresu pracowników
 • Niższy wskaźnik absencji i redukcja kosztownej fluktuacji pracowników
 • Zwiększona konkurencyjność

Więcej informacji można znaleźć w www.familieundberuf.at.

Procedura

Niezależny auditor dokona przeglądu procesu auditu wewnętrznego. Po pomyślnym zakończeniu firma otrzymuje podstawowy certyfikat. Po 3 latach działania na rzecz zgodności rodziny i pracy zostaną na nowo ocenione. Po pozytywnej ocenie firma otrzyma certyfikat Work & Family Audit na kolejne trzy lata.

Zawartość

W audicie jobandfamily przyjazność rodzinie firmy jest oceniana na podstawie katalogu kryteriów. Ten katalog kryteriów analizuje dziesięć głównych kategorii przyjaznej rodzinie polityki korporacyjnej:

1. Godziny pracy
Elastyczny czas pracy i urlopy.

2. Przepływy pracy i treść pracy
Elastyczne planowanie zadań, samoorganizujące się zespoły lub wielofunkcyjne rozmieszczenie personelu.

3. Miejsce pracy
Elastyczne miejsce pracy, opcje pracy w domu, dzielenie się pracą.

4. Polityka informacyjna i komunikacyjna
Publikowanie i komunikowanie inicjatyw przyjaznych rodzinie w mediach korporacyjnych, w trakcie konsultacji i seminariów, grupach projektowych i deklaracjach misji.

5. Przywództwo
Przełożeni wspierający inicjatywy przyjazne rodzinie.

6. Rozwój zasobów ludzkich
Równe prawa dla pracowników z rodzinami lub bez, przyjazne rodzinie kryteria kwalifikacji, uznawanie i wspieranie kluczowej wiedzy specjalistycznej.

7. Składniki wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych
Dostosowane do potrzeb rodzin, takie jak specjalne premie, zniżki na niektóre produkty, członkowie rodziny korzystający ze „świadczeń dodatkowych”.

8. Usługi towarzyszące dla rodzin
Korporacyjne wsparcie zadań związanych z zarządzaniem rodziną, takich jak koordynowanie pomocy domowej, usługi konsjerża, opieka nad dziećmi.

9. Specyficzne cechy firmy
Inicjatywy z wynikami specyficznymi dla firm. Wszystkie istotne inicjatywy będą rozpatrywane i oceniane w tej kategorii podczas auditu.

10. Modele danych dotyczących polityki firmy i personelu
W celu zmierzenia konkretnego sukcesu środków przyjaznych rodzinie audit uwzględni również dane korporacyjne i personalne, takie jak wskaźnik wahań, czas wolny i koszty personelu.

Finansowanie

Austriackie Federalne Ministerstwo ds. Kobiet, Rodzin i Młodzieży przyznaje środki finansowe na opłaty za konsultacje i audity, które skutkują przebiegiem kontroli, o ile spełnione są odpowiednie warunki.

Z wyjątkiem instytucji prawa publicznego, do finansowania kwalifikuje się każda firma, która jest auditowana zgodnie z niniejszymi wytycznymi i otrzymuje certyfikat podstawowy.

Wniosek o dofinansowanie

Firmy mają możliwość ubiegania się o jednorazowe wsparcie finansowe na audit. Uprawnione są prywatne firmy zatrudniające więcej niż pięciu pracowników = > Niebiurokratyczne i nieskomplikowane przyznanie finansowania z bezpośrednią płatnością dla wnioskodawcy.

Kwota dofinansowania

 • Dla firm od 5 do 20 pracowników: 5000 Euro
 • Dla firm od 21 do 100 pracowników: 4000 Euro
 • Dla firm powyżej 101 pracowników: 3000 Euro

Audit jobandfamily COMPACT 4000 Euro First Re-Auditing, 5-100 pracowników: 3000 Euro

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?