Walidacja Raportów Zrównoważonego Rozwoju według GRI - Quality Austria Polska

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Walidacja Raportów Zrównoważonego Rozwoju według GRI

Motywacja i korzyści

Organizacje są coraz bardziej zainteresowane informowaniem o miękkich faktach na temat ich sukcesu ekonomicznego, który jest najczęściej prezentowany w raporcie biznesowym.

 • Miękkie fakty przedstawione w raporcie środowiskowym dostarczają informacji na temat efektywności środowiskowej organizacji, które mogą być publikowane z danymi ekonomicznymi lub bez nich.
 • Miękkie fakty przedstawione w raporcie zrównoważonego rozwoju dostarczają informacji na temat zachowań społecznych organizacji w odniesieniu do jej bliższego środowiska pracy, takich jak relacje z dostawcami, klientami i pracownikami lub sposób, w jaki postępuje z prawami człowieka i mniejszościami. Informacje te zostaną połączone z prezentacją wyników środowiskowych i ekonomicznych organizacji.

Wiele ekologicznych i społecznych osiągnięć organizacji jest często tak oczywistych dla najwyższego kierownictwa, podczas gdy nie są znane szerokiej publiczności.

Raporty dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju dają możliwość przekonującego zaprezentowania tych osiągnięć.

Cele

Wiarygodna i identyfikowalna komunikacja zrównoważonych wyników organizacji:

 • motywacja pracowników
 • poprawa wizerunku w społeczeństwie
 • usprawnienie procesu zrównoważonego rozwoju w organizacji
Grupa docelowa

Zasadniczo każda organizacja - firma, organ administracyjny lub organizacja pozarządowa - może napisać raport zrównoważonego rozwoju i zlecić jego walidację, niezależnie od wielkości firmy lub sektora.

Korzystne jest istnienie systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 i/lub rozporządzeniem EMAS.

Deklaracje środowiskowe zgodnie z rozporządzeniem EMAS, raporty biznesowe lub bilans wiedzy mogą być zintegrowane z raportem zrównoważonego rozwoju.

Kryteria

Nie ma obowiązkowych wymogów normatywnych nałożonych na treść sprawozdań. Dlatego zalecamy stosowanie uznanych na całym świecie wytycznych „Sustainability Reporting Guidelines” - Global Reporting Initiative (GRI) w aktualnie obowiązujących wersjach jako podstawy.

Ważnymi kryteriami są trafność, kompletność i integralność, prawdziwość i zrozumiałość treści raportu, danych i wskaźników.

Kroki w kierunku walidacji

Zakres usług świadczonych przez Quality Austria obejmuje:

 • wstępna rozmowa
 • przegląd projektu sprawozdania
 • walidacja i kontrola wiarygodności na miejscu
 • certyfikat sprawdzenia, który zostanie wydrukowany w raporcie
Inne powiązane standardy

ISO 9001, EMAS-VO, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ONR 192500, SR 10

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?