ISO 37301 - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

ISO 37301:2021 to „najnowocześniejsza odpowiedź” na pytanie, które powinny sobie zadać wszystkie organizacje, niezależnie od sektora czy wielkości: Jak moja firma może skutecznie i wydajnie zarządzać dużą liczbą przepisów i norm – innymi słowy: Jak radzi sobie ze „zgodnością” (Compliance)?

Wprowadzenie ISO 37301 nie tylko systematyzuje działania zgodności i optymalizuje procesy, ale także systematycznie poprawia bezpieczeństwo prawne i ogólne warunki za pomocą przejrzystych systemów dla osób odpowiedzialnych, przedstawicieli i menedżerów.

Nowoczesna organizacja może odnieść sukces tylko wtedy, gdy będzie w stanie zarządzać wszystkimi regulacjami, które pociąga za sobą transformacja cyfrowa. Przede wszystkim wymaga to kultury uczciwości i zgodności, uwzględniającej potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron. Organizacja posiadająca certyfikat ISO 37301 wzbudza większe zaufanie wśród swoich klientów, dostawców, pracowników, władz i inwestorów. Generuje to realne przewagi rynkowe, co jest atutem w przetargach.

Ze względu na tę samą strukturę (High Level Structure), ISO 37301 można łatwo łączyć z innymi normami ISO. Ponadto wymagania prawne (obowiązki w zakresie zgodności) ISO 9001, ISO 14001 lub ISO 45001 itp. mogą być zarządzane wydajniej i skuteczniej poprzez wdrożenie ISO 37301.

Cele
 • Ustanowienie „Systemu Zarządzania Zgodnością” (CMS) w celu zminimalizowania ryzyka niezgodności
 • Ciągłe doskonalenie i dalszy rozwój CMS
 • Ulepszona polityka informacyjna w zakresie rozwoju zgodności
 • Zwiększone korzyści dzięki integracji z istniejącymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 itp.
 • Certyfikacja CMS przez organizację zewnętrzną
 • Określenie własnego poziomu zgodności i deklaracji zgodności z niniejszymi specyfikacjami CMS
 • Wykazanie zobowiązania do przestrzegania prawa i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego
Grupa docelowa

Firmy i organizacje z sektora przemysłowego, handlowego i usługowego, a także instytucje społeczne, sektor publiczny i komunalny lub przedsiębiorstwa kolejowe. Organizacje, które już wdrożyły normy ISO, takie jak ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 itp., korzystają z łatwiejszej integracji, ponieważ wszystkie normy ISO mają tę samą strukturę (HLS).

Wymagania

System zarządzania ISO 37301 zawiera wymagania dotyczące systemów zarządzania zgodnością, które pomagają organizacjom zarządzać ryzykiem braku zgodności i poprawiać wydajność. Specyfikacje CMS mogą być stosowane przez dowolną organizację.

Wszystkie wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji ISO 37301 są przeznaczone do włączenia do CMS. Zakres, w jakim są one stosowane, zależy od czynników takich jak polityka korporacyjna danej organizacji, rodzaj działalności, produkty lub usługi, a także ryzyko i złożoność operacji.

Aby uzyskać certyfikację zgodnie z ISO 37301, organizacja musi spełniać następujące kryteria:

 • Identyfikacja odpowiedniego kontekstu organizacji
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka i szans
 • Planowanie i wyznaczanie celów do poprawy
 • Integracja wymagań z istniejącymi procesami biznesowymi
 • Powołanie niezależnej jednostki ds. zgodności z przepisami przy jednoczesnym uwzględnieniu dobrych praktyk zarządzania
 • Wdrażanie odpowiednich systemów kontroli i odpowiednich systemów sprawozdawczości
 • Audity wewnętrzne i okresowe przeglądy systemów przeprowadzane przez najwyższe kierownictwo
Inne powiązane standardy

ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ÖNORM D 4901, SCP, SCC, AUVA SGM, EN 13816, Bezpieczeństwo kolei zgodnie z art. 9 dyrektywy UE 2016/798 (2004/49)

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?