ISO 22301 - Quality Austria Polska

Motywacja i korzyści

Dzięki systematycznemu podejściu do zarządzania, Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM) pomaga zapobiegać występowaniu incydentów zakłócających, tj. zakłóceń zdolności dostawczych organizacji. Jeśli ten najgorszy scenariusz wystąpi, BCM pomaga zmniejszyć skutki incydentu i umożliwia organizacji szybkie i systematyczne odzyskiwanie zdolności do kontynuowania dostarczania produktów lub usług na akceptowalnych, predefiniowanych poziomach. Organizacje z certyfikowanym systemem zarządzania ciągłością działania będą w razie potrzeby w stanie ponownie uruchomić zakłócone lub zaburzone procesy znacznie szybciej niż firmy bez BCMS.

Nasza wysoce powiązana i zglobalizowana gospodarka wymaga łańcuchów dostaw, które są coraz bardziej niezawodne i wolne od zakłóceń. Nawet jeśli tylko część łańcucha dostaw widzi incydenty zakłócające, może to być niebezpieczne dla całej grupy firm. BCM pomaga systematycznie gwarantować identyfikację i analizę krytycznych procesów biznesowych. W oparciu o analizę i ustalanie priorytetów procesy będą kształtowane w taki sposób, aby zapobiec wystąpieniu nieplanowanych zakłóceń z wyprzedzeniem i umożliwić jak najszybsze przezwyciężenie zakłóceń.

ISO 22301 koncentruje się na systematycznym rozwijaniu organizacji w celu uniknięcia incydentów zakłócających, a jeśli nie jest to możliwe, zapewnienia szybkiego przywrócenia zdolności dostaw. ISO 22301 można bardzo dobrze połączyć z ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, a także z ISO 45001 (do tej pory OHSAS 18001), wszystkie normy są oparte na załączniku SL.

Cele

System Zarządzania Ciągłością Działania ma na celu umożliwienie organizacjom

 • chronić się przed incydentami zakłócającymi;
 • zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
 • przygotować się na takie incydenty;
 • systematycznie na nie reagować; i
 • szybko się podnieść, gdy tylko się pojawią.
Grupa docelowa
 • Wszystkie firmy i organizacje
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję i/lub świadczenie usług
 • Menedżerowie systemów jakości
 • Menedżerowie ryzyka
 • Osoby odpowiedzialne za zakupy i zaopatrzenie
Wymagania

Kluczowe cechy Standardu są formułowane za pomocą analiz BIA (Business Impact Analysis) poprzez opracowywanie i sprawdzenie w praktyce planów ciągłości działania (incydentzakłóceniesytuacja awaryjnakryzys).

BIA można rozumieć jako proces analizy działań i wpływu, jaki może mieć na nie zakłócenie działalności. Podstawą tego jest w najszerszym tego słowa znaczeniu znajomość wzajemnych relacji i interakcji między procesami a podejściem opartym na ryzyku w kontekście organizacji.

Certyfikacja

Akredytowana certyfikacja zgodnie z ISO 22301.

Szkolenia i certyfikacja osób

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego międzynarodowego programu szkoleń i certyfikacji, odwiedź tę stronę.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001), ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001, ISO 31000

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?