ISO 41001 - Quality Austria Polska

Jakość

ISO 41001

Motywacja i korzyści

Nowa norma certyfikacyjna ISO 41001 „Facility management – Systemy zarządzania – Wymagania i wskazówki dotyczące stosowania” została opublikowana 1 października 2018 r. Ta nowa norma umożliwia organizacjom działającym w branży zarządzania obiektami lub usługami obiektowymi wdrożenie certyfikacji branżowej. ISO 41001 ma taką samą strukturę jak ISO 9001. Organizacje już certyfikowane zgodnie z ISO 9001 mogą zatem łatwo zintegrować ISO 41001 z istniejącym systemem.

Zarządzanie obiektami obejmuje wiele dziedzin, które są niezbędne do zwiększenia wydajności (np. ochrona zasobów poprzez oszczędność energii) i produktywności (np. zwiększenie dostępności obiektów) organizacji. ISO 41001 spełnia tę wysoką odpowiedzialność.

Wdrażając ISO 41001 należy zapewnić, że wykonywane usługi są realizowane w sposób zaplanowany i kontrolowany.

W późniejszej certyfikacji systemu zarządzania obiektem niezależni eksperci przeprowadzają wyrywkowe kontrole w sposób obiektywny i przejrzysty w celu weryfikacji prawidłowego i skutecznego wdrożenia ISO 41001, a także realizacji usług, które mają być świadczone. Pozytywne zakończenie auditu jest udokumentowane certyfikatem.

Cele
 • Poprawa komunikacji wymagań między organizacją zarządzającą obiektem a klientem
 • Wyższa wydajność i efektywność świadczonych usług
 • Lepsza spójność usług, które mają być wykonywane
 • Poprawa identyfikowalności świadczonych usług facility management
 • Certyfikacja systemu zarządzania zgodnie z ISO 41001
Grupa docelowa
 • Organizacje świadczące usługi zarządzania obiektami
 • Organizacje oferujące usługi zarządzania obiektami i uczestniczące w przetargach
Certyfikacja

Jeśli organizacja jest już certyfikowana zgodnie z ISO 9001, ISO 41001 może być bardzo dobrze wdrożona jako dodatkowy zestaw zasad i zintegrowana przy niewielkim dodatkowym wysiłku w trakcie auditu ISO 9001. Audit fazy 1 należy jednak przeprowadzić z wyprzedzeniem. Dla ISO 41001 wydawany jest osobny certyfikat.

Jeśli organizacja nie jest certyfikowana zgodnie z ISO 9001, możliwy jest niezależny audit ISO 41001 i wydanie odpowiedniego certyfikatu. Należy stosować zasady certyfikacji ISO 9001. Należy przeprowadzić dwa rodzaje auditu (faza 1 - audit wstępny, faza 2 - audit certyfikacyjny).

Certyfikat ISO 41001 jest ważny przez 3 lata. Audit nadzoru przeprowadzany jest corocznie, audit recertyfikacyjny po 3 latach.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?