Telekomunikacja: TL 9000 (we współpracy z CIS GmbH) - Quality Austria Polska

Gospodarka cyfrowa

Telekomunikacja: TL 9000 (we współpracy z CIS GmbH)

Motywacja i korzyści

TL 9000 to światowy standard dla ICT – Information & Communication Technology w branży telekomunikacyjnej.

Korzyści operacyjne

 • Obniża koszty zarządzania cyklem życia produktu, auditów, wydatków na zarządzanie dostawcami i ogólnych operacji
 • Zapewnia poprawę wydajności w produkcji i usługach, produktywności, a także niezawodności procesów i produkcji
 • Usprawnia zarządzanie cyklem życia i wydajność łańcucha dostaw
 • Usprawnia pracę zespołową pracowników
 • Zwiększa efektywność auditów zewnętrznych i wizyt w terenie
 • Zapewnia spójność operacyjną
 • Kwantyfikuje wyniki wydajności

Korzyści z relacji z klientem

 • Zapewnia dostęp do większej bazy klientów
 • Wzmacnia pozycję konkurencyjną
 • Poprawia obsługę klienta i ogólną satysfakcję
 • Ustanawia metodę gromadzenia i mierzenia danych dotyczących jakości i wydajności
 • Wykazuje zaangażowanie w jakość produktu i wartość dla klienta poprzez skupienie się na skróceniu czasu cyklu; terminowe dostawy; stopy zwrotu; niezawodność; i eliminację defektów
 • Pokazuje odpowiedzialność firmy i koncentrację na ciągłym doskonaleniu
 • Umożliwia rozwój silniejszych relacji między klientem a dostawcą
Cele

W 1998 roku TIA-BPC Business Performance Community (dawniej QuEST-Forum) opracowała System Zarządzania Jakością TL 9000, aby spełnić wymagania jakościowe łańcucha dostaw światowego przemysłu telekomunikacyjnego. TL 9000 ma na celu osiągnięcie następujących celów:

 • Ustanowienie i utrzymanie wspólnego zestawu wymagań dotyczących telekomunikacyjnych usług zarządzania jakością, co zmniejsza liczbę norm dla branży
 • Wspieranie systemu, który chroni integralność i wykorzystanie sprzętu, oprogramowania i usług telekomunikacyjnych
 • Definiuje efektywne pomiary oparte na kosztach i wydajności, aby kierować postępami i oceniać wyniki wdrożenia QMS
 • Prowadzi ciągłe doskonalenie i wzmacnia relacje z klientami
 • Wykorzystuje proces oceny zgodności w branży
Grupa docelowa
 • Dostawca branży telekomunikacyjnej
 • Grupy interesu, które produkują/serwisują jeden lub więcej produktów określonych w tabelach kategorii produktów TL 9000
Kryteria

W rezultacie TL 9000 jest dwuczęściowym systemem jakości ze znaczącymi komponentami zarządzania i pomiaru.
W szczególności organizacje zarejestrowane w TL 9000 są zobowiązane do przestrzegania:

 • Wszystkie klauzule wymagania międzynarodowej normy ISO 9001
 • Wspólne wymogi specyficzne dla telekomunikacji, które mają zastosowanie do wszystkich rejestracji
 • Wymagania specyficzne dla telekomunikacji, które mają zastosowanie do rejestracji sprzętu, oprogramowania i/lub usług
 • Wspólne pomiary branży telekomunikacyjnej, które mają zastosowanie we wszystkich kategoriach produktów
 • Pomiary branży telekomunikacyjnej, które mają zastosowanie w niektórych kategoriach produktów specyficznych dla sprzętu, oprogramowania i/lub usług

Podręcznik wymagań TL 9000 i Podręcznik pomiarów zawierają wyczerpujące informacje na temat obu aspektów tego systemu zarządzania jakością.
System Zarządzania Jakością TL 9000 wymaga od organizacji angażowania się w ciągłe doskonalenie produktów, usług lub procesów. Aby zapewnić skuteczność i zapewnić podstawową wydajność, TL 9000 umożliwia organizacjom wprowadzanie informacji rejestracyjnych firmy za pośrednictwem internetowego systemu repozytorium rejestracji (RRS) oraz dostęp do danych porównawczych i raportów trendów branżowych za pośrednictwem strony internetowej TIA-BPC.
Rejestracja na TL 9000 okazała się korzystna zarówno dla usługodawców, jak i dostawców. Referencje i studia przypadków od firm członkowskich cytują ulepszenia, takie jak 20% oszczędności w kosztach jakości; 40% poprawa terminowych dostaw; skrócenie czasu cyklu zamówień o 80%; oraz 25% redukcja stóp zwrotu w pierwszym roku.

Akredytacja

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH uzyskała akredytację TL 9000 w bardzo wczesnej fazie od 2001 roku zgodnie z Federalnym Dziennikiem Ustaw, 182. rozporządzenie i była pierwszą niemieckojęzyczną jednostką certyfikującą w Europie.

Inne powiązane standardy

ISO 9001, ISO 12207, SEI CMM, CSQP GR179, 1252, 1202, IPQM GR1315, RQMS GR929, CMMI, IATF 16949, AS 9000, ISO 27001

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?