Ocena Blockchain (we współpracy z CIS GmbH) - Quality Austria Polska

Gospodarka cyfrowa

Ocena Blockchain (we współpracy z CIS GmbH)

Motywacja i korzyści

Technologie rozproszonej księgi (DLT) pokazały, że mają potencjał, aby zrewolucjonizować świat cyfrowy i zaoferować prawdziwą wartość dodaną organizacjom i ich klientom. Praktycznie wszystkie branże eksperymentują obecnie z jego wykorzystaniem w różnych przypadkach użycia, w tym w usługach finansowych, takich jak przechowywanie zasobów cyfrowych, dowody tożsamości, zarządzanie łańcuchem dostaw, identyfikowalność i inne. W miarę przechodzenia przypadków użycia z fazy pilotażowej do produkcji pojawiają się pytania dotyczące ryzyka i kontroli. Same DLT są uważane za odporne na manipulacje, jednak rozwiązania oparte na technologii są obarczone ryzykiem, podobnie jak każda inna implementacja IT.

Dzięki obiektywnej ocenie rozwiązania Blockchain zapewniasz, że rozwiązanie techniczne spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, przejrzystości i poufności poszczególnych danych i zasobów.

W razie potrzeby dokonujemy przeglądu zastosowania Technologii Rozproszonej Księgi pod kątem jej organizacyjnego i technicznego wdrożenia oraz bierzemy pod uwagę odpowiednie wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji i Zarządzania Usługami IT (ISO 27001 i ISO 20000). Zwiększa to przejrzystość Twojego rozwiązania i buduje zaufanie wśród uczestników i klientów Blockchain.

Cele
 • Ciągła przejrzystość dla całej sieci
 • Zapewnienie integralności danych
 • Zapobieganie oszustwom i manipulacjom
 • Rzetelność i jakość wdrożenia
 • Budowanie zaufania
Grupa docelowa
 • Organizacje, które opracowują, hostują lub oferują udział w rozwiązaniach Blockchain innym organizacjom z powodów komercyjnych.
 • Organizacje, które są konkretnie zainteresowane otrzymaniem oficjalnego potwierdzenia od niezależnego organu, że ich rozwiązanie reprezentuje „najnowocześniejsze”, jest zgodne z wymogami regulacyjnymi i dlatego jest godne zaufania.
Kryteria

Ocena obejmuje standaryzowaną kontrolę rozwiązania Blockchain na poziomie procesu w zakresie działania, rozwoju i dalszego rozwoju, a także na poziomie technicznym w zakresie logiki biznesowej, specjalnego sprzętu i technologii rozproszonej księgi.

Certyfikat oceny jest wydawany, jeśli korzystanie z technologii rozproszonej księgi jest nieszkodliwe zgodnie z ISO 20000 lub ISO 27001. Certyfikat może być następnie użyty jako międzynarodowa rekomendacja do następnego auditu.

Inne powiązane standardy

ISO 20000, ISO 27001, procesy i procedury towarzyszące (procesy i metody specyficzne dla branży)

Przegląd wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania zgodnie z ISO 27001 (ISMS) lub ISO 20000-1 (SMS) nie jest częścią tej oceny, ale jest częścią certyfikacji zgodnie z tymi normami.

CIS przedstawia się

Jako uznana jednostka certyfikująca, CIS specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, prywatności danych, usługach IT, przetwarzaniu w chmurze, centrum danych, a także zarządzaniu ciągłością działania. Doskonała reputacja certyfikatów CIS w kraju i za granicą, a także wśród władz publicznych i klientów jest uważana za prawdziwą przewagę konkurencyjną i otwiera drzwi w sprawach biznesowych na całym świecie. Powodem tego jest wysoka jakość akredytacji CIS przyznawanej przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Gospodarki (BMDW) oraz sprawdzona procedura certyfikacji. Nie tylko certyfikat CIS zapewni organizacji niezależny przegląd systemu zarządzania procesami, ale auditorzy CIS również aktywnie przekażą swoją dogłębną wiedzę techniczną podczas przygotowań do certyfikacji, a także późniejszych auditów. Przegląd wstępny (Stage Review) i audity pierwszego etapu (Stage One Audits) są ważnymi narzędziami, podczas gdy ten ostatni jest obowiązkową „próbą końcową” przed auditem certyfikacyjnym. W ten sposób organizacje są optymalnie przygotowane do pozytywnego ukończenia certyfikacji przy pierwszej próbie.

>> do strony internetowej

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?