Recognised for Excellence (R4E) - Quality Austria Polska

Doskonałość (EFQM)

Recognised for Excellence (R4E)

Motywacja i korzyści
 • Poziom Recognised for Excellence / Recognised by EFQM uznaje organizacje, które osiągnęły już określony poziom i zaawansowaną dojrzałość poprzez wdrożenie zasad Modelu EFQM.
 • Recognised for Excellence / Recognised by EFQM zapewnia przegląd postępów na drodze do doskonałości biznesowej i niezależną ocenę.
 • Organizacje poznają swoją obecną wydajność i skuteczność oraz ustalają priorytety usprawnień.
 • Profil oparty na punktach umożliwia benchmarking z innymi organizacjami o podobnej dojrzałości.
 • Uznanie Recognised for Excellence / Recognised by EFQM jest udokumentowane, opublikowane i uznane w całej Europie.
Cele
 • tworzenie całościowego obrazu organizacji
 • motywacja do przemyślenia procedur zarządzania organizacją
 • mierzenie obecnej wydajności i efektywności organizacji oraz poziomu wydajności
 • definiowanie mocnych stron organizacji i obszarów do poprawy
Grupa docelowa

Organizacje składające wniosek

 • w większości zrealizowały 50% ogólnoorganizacyjnego programu rozwoju organizacyjnego
 • rozumieją model EFQM i przeprowadzili już co najmniej 1 samoocenę
 • zaczęły wykorzystywać zewnętrzne wskaźniki referencyjne i dane porównawcze jako podstawę do identyfikacji swoich celów
 • usprawnienie sposobu integracji informacji zwrotnych z ocen w procesach planowania
Proces

Ocena opiera się na modelu EFQM ze wszystkimi 7 kryteriami i logiką RADAR. Ocena zostanie przeprowadzona przez dwóch do czterech doświadczonych auditorów zewnętrznych i opiera się na przedłożonej dokumentacji i wizycie na miejscu.

 • samoocena według Modelu EFQM (7 kryteriów)
 • przygotowanie dokumentu zgłoszeniowego (krótki opis jednej organizacji lub dokumentacji firmy, nie więcej niż 51 stron)
 • ocena przeprowadzona przez 2-4 doświadczonych asesorów zewnętrznych
 • analiza specyficzna dla firmy, wizyta na miejscu, konsensus i punktacja dokonane przez zespół asesorów
 • sprawozdanie zwrotne na temat poziomu kryteriów
 • wyróżnienie za > 300, 400, 500 punktów
 • W przypadku sukcesu Quality Austria i EFQM okazują swoje uznanie, przyznając certyfikat Recognised for Excellence / Recognised by EFQM

Quality Austria z przyjemnością udzieli bardziej szczegółowych informacji na temat dokładnych wymagań i naliczonych kosztów.

Nagroda

Jeśli ocena zakończy się pomyślnie, organizacja otrzyma certyfikat Recognised for Excellence. Jest ważny przez 3 lata.

Ponadto można ubiegać się o międzynarodową nagrodę Recognised by EFQM Jest ważna przez 3 lata.

To jest ważne przez 3 lata.

Na podstawie osiągniętego poziomu dojrzałości wyróżnienie to przyznawane jest na 3* (< 300 punktów), 4* (< 400 punktów), 5* (< 500 punktów), 6* (< 600 punktów) lub 7* (< 700 punktów).

Wybrani kandydaci mogą używać logo Qualified by EFQM w celach promocyjnych. Wyróżnienie zostanie opublikowane w publicznym rejestrze Quality Austria i będzie wykorzystywane do działań marketingowych, Social Media i PR.

Osiągnięcie poziomu ponad 400 punktów kwalifikuje organizację do dodatkowego wyróżnienia jako „Exzellentes Unternehmen Österreichs” („Excellent Company of Austria”).

Zapytanie ofertowe

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszymi usługami. Z przyjemnością prześlemy Ci bezpłatną i niewiążącą ofertę. W tym celu potrzebujemy następujących informacji:

  Dane kontaktowe

  Pamiętaj, że pola oznaczone gwiazdką (*) muszą być wypełnione!

  Potrzebujesz więcej informacji?

  Oszczędzaj do

  -20%

  Oszczędzaj pieniądze!

  System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za certyfikację systemu lub produktu i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

  Wspieramy Cię w osiąganiu długoterminowych celów!

  +48 32 226 60 07

  Logowanie

  Login

  Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

  Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

  Nie pamiętasz hasła?

  Stworzyć konto?