Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018 - Quality Austria Polska

Ryzyko, bezpieczeństwo i zgodność

Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018

Stacjonarnie | 2 dni

O szkoleniu

Dlaczego warto?

 • Opanujesz 12 niezbędnych narzędzi do analizy i szacowania ryzyka
 • Poznasz ponad 40 narzędzi, które możesz wykorzystać podczas analizy i szacowania ryzyka w bardziej rozbudowanych organizacjach i projektach
 • Poznasz proces zarządzania ryzykiem od praktycznej strony, oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2018
 • Dowiesz się, gdzie, kiedy i dlaczego niezbędna jest analiza i szacowanie ryzyk w organizacji oraz co może się zdarzyć, gdy tego nie zrobisz właściwie
 • Dowiesz się jak spełniać wymagania i wytyczne dotyczące analizy i szacowania ryzyka w normach ISO: 9001, 14001, 45001, IATF, 50001 itp.
 • Nauczysz się planować grupy robocze wspierające proces analizy i szacowania ryzyka
 • Dowiesz się, jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycji wykorzystując wyniki analiz zarządzania ryzykiem
 • Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat - szkolenie kończy się egzaminem problemowym

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający: Certyfikat „Pełnomocnik ds. zarządzania ryzyka według ISO 31000” wydawany jest przez Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Istnieje również możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu „Risk Management Representative” za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł + VAT

Cel szkolenia

Podczas szkolenia poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 31000:2018 przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydatne przy analizie i szacowaniu ryzyka. Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę w swojej pracy.

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

Prezent:

Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania - ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015”.

To świetne wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem pozwoli Ci zapoznać się z naszym podejściem oraz lepiej zrozumieć praktyczne kwestie, które będziemy poruszać podczas szkolenia. W nagraniu znajdziesz też wskazówki, jak spełnić wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 pod kątem analizy i szacowania ryzyka.

Odbiorcy szkoleń

Szkolenie skierowane jest do :

 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować, definiować i oceniać ryzyko (identyfikacja ryzyk)
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania ryzykiem

Ponadto szkolenie jest skierowane do osób, które:

 • Chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat metod i narzędzi identyfikowania, analizowania oraz szacowania ryzyka
 • Nie są zadowolone z obecnej efektywności bieżącego poziomu zarządzania firmą i chciałyby je usprawnić
 • Chcą zwiększyć efektywność realizacji bieżącej strategii, zwiększyć skuteczność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
 • Nie są zadowolone z obecnego stanu integracji zarządzania ryzykiem z Systemem Zarządzania
 • Poszukują odpowiedzi, jak zwiększyć efektywność zarządzania, egzekwować realizację celów firmy, instytucji lub organizacji w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem
 • Chciałyby wnosić wartość dodaną dla firmy przez skuteczne zarządzanie ryzykiem
 • Pragną dowiedzieć się, jak zintegrować System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 31000
 • Planują rozwój w zakresie Zarządzania Ryzykiem
Przebieg szkolenia

Moduł I: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem
 • Przegląd ram prawnych i norm
 • Struktura zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
 • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
 • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000
 • Konstrukcja ryzyka
 • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
 • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje
 • Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

Moduł II: Procesy zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem
 • Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)
 • Określanie kontekstu
 • Określanie celów organizacji
 • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
 • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem
 • Analiza ryzyka
 • Konsekwencje
 • Prawdopodobieństwo
 • Ocena istniejących środków kontroli
 • Określanie poziomu ryzyka
 • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

Moduł III: Warsztaty praktyczne zarządzania ryzykiem

 • Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka
 • Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod
  • Ćwiczenia pozwalające na: wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod
 • Omawianie przypadków nieprawidłowego podejścia do analizy ryzyka
 • Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do:
  • Analizy ryzyka
  • Oceny ryzyka
  • Kontroli

Moduł IV: Dokumentowanie ryzyka, analiza i planowanie skutecznych przeglądów

 • Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem
 • Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe
 • ISO 22316 Security and Resilience
 • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
 • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
 • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
 • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem

Moduł V: Egzamin Egzamin trwa: 90 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru ABCD oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.
Narzędzia:
Podczas szkolenia w formie ćwiczeń i analiz będziemy wykorzystywać m.in. poniższe narzędzia i metody:

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

Oszczędzaj do

-25%

Oszczędzaj pieniądze!

System bonusowy qualityaustria obejmuje bonusy za udział w szkoleniach lub certyfikację osób i jest aktualizowany co roku. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnych oszczędności – prosimy o bezpośredni kontakt z nami w celu uzyskania w pełni dopasowanej do potrzeb oferty.

Terminy

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

options: array(1) { [0]=> string(21) "21-03-2024-22-03-2024" }
attr_name: string(10) "pa_terminy"
product: object(WC_Product_Variable)#33653 (15) { ["children":protected]=> array(1) { [0]=> int(28552) } ["visible_children":protected]=> array(1) { [0]=> int(28552) } ["variation_attributes":protected]=> array(1) { ["pa_terminy"]=> array(1) { [0]=> string(21) "21-03-2024-22-03-2024" } } ["object_type":protected]=> string(7) "product" ["post_type":protected]=> string(7) "product" ["cache_group":protected]=> string(8) "products" ["data":protected]=> array(50) { ["name"]=> string(67) "Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018" ["slug"]=> string(65) "zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacji-z-wykorzystaniem-iso-310002018" ["date_created"]=> object(WC_DateTime)#35964 (4) { ["utc_offset":protected]=> int(0) ["date"]=> string(26) "2022-02-17 17:37:04.000000" ["timezone_type"]=> int(3) ["timezone"]=> string(13) "Europe/Warsaw" } ["date_modified"]=> object(WC_DateTime)#33651 (4) { ["utc_offset":protected]=> int(0) ["date"]=> string(26) "2024-01-25 12:16:48.000000" ["timezone_type"]=> int(3) ["timezone"]=> string(13) "Europe/Warsaw" } ["status"]=> string(7) "publish" ["featured"]=> bool(false) ["catalog_visibility"]=> string(7) "visible" ["description"]=> string(0) "" ["short_description"]=> string(12) "Stacjonarnie" ["sku"]=> string(0) "" ["price"]=> string(4) "1500" ["regular_price"]=> string(0) "" ["sale_price"]=> string(0) "" ["date_on_sale_from"]=> NULL ["date_on_sale_to"]=> NULL ["total_sales"]=> int(0) ["tax_status"]=> string(7) "taxable" ["tax_class"]=> string(0) "" ["manage_stock"]=> bool(false) ["stock_quantity"]=> NULL ["stock_status"]=> string(7) "instock" ["backorders"]=> string(2) "no" ["low_stock_amount"]=> string(0) "" ["sold_individually"]=> bool(false) ["weight"]=> string(0) "" ["length"]=> string(0) "" ["width"]=> string(0) "" ["height"]=> string(0) "" ["upsell_ids"]=> array(0) { } ["cross_sell_ids"]=> array(0) { } ["parent_id"]=> int(0) ["reviews_allowed"]=> bool(false) ["purchase_note"]=> string(0) "" ["attributes"]=> array(1) { ["pa_terminy"]=> object(WC_Product_Attribute)#33648 (1) { ["data":protected]=> array(6) { ["id"]=> int(4) ["name"]=> string(10) "pa_terminy" ["options"]=> array(1) { [0]=> int(6220) } ["position"]=> int(1) ["visible"]=> bool(true) ["variation"]=> bool(true) } } } ["default_attributes"]=> array(0) { } ["menu_order"]=> int(0) ["post_password"]=> string(0) "" ["virtual"]=> bool(false) ["downloadable"]=> bool(false) ["category_ids"]=> array(3) { [0]=> int(3582) [1]=> int(3627) [2]=> int(3637) } ["tag_ids"]=> array(0) { } ["shipping_class_id"]=> int(0) ["downloads"]=> array(0) { } ["image_id"]=> string(0) "" ["gallery_image_ids"]=> array(0) { } ["download_limit"]=> int(-1) ["download_expiry"]=> int(-1) ["rating_counts"]=> array(0) { } ["average_rating"]=> string(1) "0" ["review_count"]=> int(0) } ["supports":protected]=> array(0) { } ["id":protected]=> int(25362) ["changes":protected]=> array(0) { } ["object_read":protected]=> bool(true) ["extra_data":protected]=> array(0) { } ["default_data":protected]=> array(50) { ["name"]=> string(0) "" ["slug"]=> string(0) "" ["date_created"]=> NULL ["date_modified"]=> NULL ["status"]=> bool(false) ["featured"]=> bool(false) ["catalog_visibility"]=> string(7) "visible" ["description"]=> string(0) "" ["short_description"]=> string(0) "" ["sku"]=> string(0) "" ["price"]=> string(0) "" ["regular_price"]=> string(0) "" ["sale_price"]=> string(0) "" ["date_on_sale_from"]=> NULL ["date_on_sale_to"]=> NULL ["total_sales"]=> string(1) "0" ["tax_status"]=> string(7) "taxable" ["tax_class"]=> string(0) "" ["manage_stock"]=> bool(false) ["stock_quantity"]=> NULL ["stock_status"]=> string(7) "instock" ["backorders"]=> string(2) "no" ["low_stock_amount"]=> string(0) "" ["sold_individually"]=> bool(false) ["weight"]=> string(0) "" ["length"]=> string(0) "" ["width"]=> string(0) "" ["height"]=> string(0) "" ["upsell_ids"]=> array(0) { } ["cross_sell_ids"]=> array(0) { } ["parent_id"]=> int(0) ["reviews_allowed"]=> bool(true) ["purchase_note"]=> string(0) "" ["attributes"]=> array(0) { } ["default_attributes"]=> array(0) { } ["menu_order"]=> int(0) ["post_password"]=> string(0) "" ["virtual"]=> bool(false) ["downloadable"]=> bool(false) ["category_ids"]=> array(0) { } ["tag_ids"]=> array(0) { } ["shipping_class_id"]=> int(0) ["downloads"]=> array(0) { } ["image_id"]=> string(0) "" ["gallery_image_ids"]=> array(0) { } ["download_limit"]=> int(-1) ["download_expiry"]=> int(-1) ["rating_counts"]=> array(0) { } ["average_rating"]=> int(0) ["review_count"]=> int(0) } ["data_store":protected]=> object(WC_Data_Store)#33654 (4) { ["instance":"WC_Data_Store":private]=> object(WC_Product_Variable_Data_Store_CPT)#35963 (7) { ["prices_array":protected]=> array(2) { ["version"]=> string(10) "1706711196" ["f9e544f77b7eac7add281ef28ca5559f"]=> array(3) { ["price"]=> array(1) { [28552]=> string(7) "1500.00" } ["regular_price"]=> array(1) { [28552]=> string(7) "1500.00" } ["sale_price"]=> array(1) { [28552]=> string(7) "1500.00" } } } ["internal_meta_keys":protected]=> array(42) { [0]=> string(11) "_visibility" [1]=> string(4) "_sku" [2]=> string(6) "_price" [3]=> string(14) "_regular_price" [4]=> string(11) "_sale_price" [5]=> string(22) "_sale_price_dates_from" [6]=> string(20) "_sale_price_dates_to" [7]=> string(11) "total_sales" [8]=> string(11) "_tax_status" [9]=> string(10) "_tax_class" [10]=> string(13) "_manage_stock" [11]=> string(6) "_stock" [12]=> string(13) "_stock_status" [13]=> string(11) "_backorders" [14]=> string(17) "_low_stock_amount" [15]=> string(18) "_sold_individually" [16]=> string(7) "_weight" [17]=> string(7) "_length" [18]=> string(6) "_width" [19]=> string(7) "_height" [20]=> string(11) "_upsell_ids" [21]=> string(14) "_crosssell_ids" [22]=> string(14) "_purchase_note" [23]=> string(19) "_default_attributes" [24]=> string(19) "_product_attributes" [25]=> string(8) "_virtual" [26]=> string(13) "_downloadable" [27]=> string(15) "_download_limit" [28]=> string(16) "_download_expiry" [29]=> string(9) "_featured" [30]=> string(19) "_downloadable_files" [31]=> string(16) "_wc_rating_count" [32]=> string(18) "_wc_average_rating" [33]=> string(16) "_wc_review_count" [34]=> string(22) "_variation_description" [35]=> string(13) "_thumbnail_id" [36]=> string(11) "_file_paths" [37]=> string(22) "_product_image_gallery" [38]=> string(16) "_product_version" [39]=> string(12) "_wp_old_slug" [40]=> string(10) "_edit_last" [41]=> string(10) "_edit_lock" } ["must_exist_meta_keys":protected]=> array(1) { [0]=> string(10) "_tax_class" } ["extra_data_saved":protected]=> bool(false) ["updated_props":protected]=> array(0) { } ["meta_type":protected]=> string(4) "post" ["object_id_field_for_meta":protected]=> string(0) "" } ["stores":"WC_Data_Store":private]=> array(38) { ["coupon"]=> string(24) "WC_Coupon_Data_Store_CPT" ["customer"]=> string(22) "WC_Customer_Data_Store" ["customer-download"]=> string(31) "WC_Customer_Download_Data_Store" ["customer-download-log"]=> string(35) "WC_Customer_Download_Log_Data_Store" ["customer-session"]=> string(30) "WC_Customer_Data_Store_Session" ["order"]=> string(23) "WC_Order_Data_Store_CPT" ["order-refund"]=> string(30) "WC_Order_Refund_Data_Store_CPT" ["order-item"]=> string(24) "WC_Order_Item_Data_Store" ["order-item-coupon"]=> string(31) "WC_Order_Item_Coupon_Data_Store" ["order-item-fee"]=> string(28) "WC_Order_Item_Fee_Data_Store" ["order-item-product"]=> string(32) "WC_Order_Item_Product_Data_Store" ["order-item-shipping"]=> string(33) "WC_Order_Item_Shipping_Data_Store" ["order-item-tax"]=> string(28) "WC_Order_Item_Tax_Data_Store" ["payment-token"]=> string(27) "WC_Payment_Token_Data_Store" ["product"]=> string(25) "WC_Product_Data_Store_CPT" ["product-grouped"]=> string(33) "WC_Product_Grouped_Data_Store_CPT" ["product-variable"]=> string(34) "WC_Product_Variable_Data_Store_CPT" ["product-variation"]=> string(35) "WC_Product_Variation_Data_Store_CPT" ["shipping-zone"]=> string(27) "WC_Shipping_Zone_Data_Store" ["webhook"]=> string(21) "WC_Webhook_Data_Store" ["report-revenue-stats"]=> string(63) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\Stats\DataStore" ["report-orders"]=> string(57) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\DataStore" ["report-orders-stats"]=> string(63) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\Stats\DataStore" ["report-products"]=> string(59) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Products\DataStore" ["report-variations"]=> string(61) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Variations\DataStore" ["report-products-stats"]=> string(65) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Products\Stats\DataStore" ["report-variations-stats"]=> string(67) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Variations\Stats\DataStore" ["report-categories"]=> string(61) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Categories\DataStore" ["report-taxes"]=> string(56) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Taxes\DataStore" ["report-taxes-stats"]=> string(62) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Taxes\Stats\DataStore" ["report-coupons"]=> string(58) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Coupons\DataStore" ["report-coupons-stats"]=> string(64) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Coupons\Stats\DataStore" ["report-downloads"]=> string(60) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Downloads\DataStore" ["report-downloads-stats"]=> string(66) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Downloads\Stats\DataStore" ["admin-note"]=> string(44) "Automattic\WooCommerce\Admin\Notes\DataStore" ["report-customers"]=> string(60) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Customers\DataStore" ["report-customers-stats"]=> string(66) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Customers\Stats\DataStore" ["report-stock-stats"]=> string(62) "Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Stock\Stats\DataStore" } ["current_class_name":"WC_Data_Store":private]=> string(34) "WC_Product_Variable_Data_Store_CPT" ["object_type":"WC_Data_Store":private]=> string(16) "product-variable" } ["meta_data":protected]=> NULL }
Zniżki ilościowe
Ilość osób z jednej organizacji Zniżka
2 10%
3 15%
4-20 20%
Quality Austria Polska Sp. z o.o. stale rozwija swoją propozycję szkoleniową, którą w szczególności kieruje do organizacji chcących  przeszkolić z systemów zarządzania więcej niż jednego pracownika - w tym przypadku 2 osoby z jednej organizacji, 3 osoby lub 4 i więcej osób z jednej organizacji. W zależności od liczby uczestników szkolenia, koszyk wyświetli cenę regularną i po rabacie po jego aktualizacji.

Terminy mogą ulec zmianie.

Aby dowiedzieć się więcej o dostępności naszych szkoleń Quality Austria - Polska Sp. z o.o. prosimy o kontakt z Panią Barbarą Guzik:

Telefon: +48 32 226 60 07,
Adres e-mail: barbara.guzik@qualityaustria.com.pl

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?