Okresowe kontrole obiektów budowlanych

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414

Zgodnie z polskim prawem budowlanym za odpowiednie utrzymanie obiektów budowlanych odpowiada właściciel lub zarządcą obiektu. Obiekt winien być utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym, niedopuszczalne jest natomiast nadmierne pogoszczenie jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Konieczne jest aby obiekt budowlany spełniał tzw. wymagania podstawowe dotyczące:

 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
 • oszczędności energii,
 • ochrony środowiska,
 • bezpieczeństwa konstrukcji
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.

Do zapewnienia utrzymania obiektów we właściwym stanie obowiązujące przepisy nakazują przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego obiektów, wykonywanych przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. jednostka certyfikująca Quality Austria - Polska Sp. z o. o., zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, oferuje przeprowadzanie następujących kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych:

KONTROLA OKRESOWA WYKONYWANA DWA RAZY W ROKU (ART.62 UST.3)

Kontrole przeprowadzane w terminach do 30 listopada (jesienna) i do 31 maja (wiosenna), mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w razie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziałujących na obiekt.

KONTROLA OKRESOWA WYKONYWANA RAZ W ROKU (ART.62 UST.1)

Kontrole coroczne polegają na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KONTROLA OKRESOWA WYKONYWANA RAZ NA 5 LAT (ART. 62 UST.2)

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia. Kontrola obejmuje także badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie osprzętu, środków i zabezpieczeń ochrony od porażeń, sprawności połączeń, uziemień instalacji i aparatów oraz odporności izolacji przewodów. Kontroli podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku.

KONTROLA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (ART.62 UST.4)

Kontrola przeprowadzana jest każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt budowlany, związanych z działaniem natury lub człowieka, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące wpływać na zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwo środowiska oraz mienia.

Oferta Quality Austria - Polska Sp. z o.o. skierowana jest do właścicielu lub zarządców obiektów budowlanych, zobowiązanych przez polskie prawo budowlane do przeprowadzania okresowych kontroli. Do przykładowych obiektów objętych ww. prawem należą:

 • zakłady produkcyjne,
 • magazyny,
 • centra handlowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • i inne.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22