Nadzór inwestorski

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Art. 25 i Art. 26

Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac budowlanych pod kątem technologicznym, technicznym oraz prawnym. Zadania kontrolne zostają przekazane z inwestora na niezależnego inspektora nadzoru inwestorskiego, który w praktyce pełni rolę reprezentanta inwestora na placu budowlanym. Inspektor kontroluje zgodność wykonanych prac z wytycznymi projektu, zatwierdzanie i odbiór poszczególnych etapów budowy, a także kontroluje aspekty finansowe inwestycji. Decyzję o potrzebie ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego podejmuje inwestor, jednakże zgodnie z art. 19 ust. 1 w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko, organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może w tejże decyzji nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Usługa Nadzoru inwestorskiego oferowana przez Quality Austria - Polska Sp. z o. o. obejmuje:

 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • kontrolę jakości i postępu prac budowlanych,
 • kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
 • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

OFERTA SKIEROWANA DO

 • deweloperów,
 • biur projektowo - architektonicznych,
 • samorządów,
 • banków,
 • przedsiębiorstw wykonawczych
 • firm ubezpieczeniowych
 • i innych.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22