Wymagania normy EN 1090 - wprowadzenie do certyfikacji (szkolenie online)

O SZKOLENIU

Tym razem spotykamy się online. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyficznymi wymaganiami auditowania na zgodność z wymaganiami normy EN 1090, które trzeba spełnić, by móc podejść do procesu certyfikacji. Podczas szkolenia dowiesz się co musisz zrobić, by Twoje produkty mogły być etykietowane oznaczeniem CE.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin:

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie wymagań normy EN 1090. Podczas szkolenia dowiesz się co musisz zrobić, by Twoje produkty mogły być etykietowane oznaczeniem CE.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

Szkolenie skierowane jest do :

 • Właścicieli firm z branży konstrukcji stalowych i aluminiowych
 • Przyszłych zakładowych pełnomocników ZKP (tj. systemu Zakładowej Kontroli Produkcji)
 • Spawalników oraz inżynierów spawalników
 • Producentów konstrukcji stalowych
 • Osób uczestniczących w dystrybucji konstrukcji stalowych
 • Podwykonawców, którzy świadczą usługi na rynku konstrukcji stalowych
 • Osób zajmujących się wdrażaniem EN 1090 w firmie
 • Pełnomocników
 • Osób, które chciałyby wdrożyć system EN 1090 w swojej firmie, ale nie są pewne czy podlegają tej normie
  1. Wymagania dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych:
   1. Wymagania dla producentów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG (CPR),
   2. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych,
   3. Znakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych a norma EN 1090.
  2. EN 1090-1 oraz EN 1090-2 - wymagania norm:
   1. Wymagania dla stalowych wyrobów konstrukcyjnych
   2. Ocena zgodności stalowych elementów konstrukcyjnych – wymagania.
   3. Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - normy serii EN ISO 3834 i EN 1090,
   4. Powiązanie EN 1090 z ISO 9001.
  3. EN 1090 - Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji:
   1. wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy EN 1090-1,
   2. Ocena Zakładowej Kontroli Produkcji
   3. Zasady przygotowania dokumentacji ZKP,
   4. Źródła informacji na temat ZKP ( przegląd zarządzania, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, audity wewnętrzne, monitorowanie wyrobu/ procesu),
   5. Proces auditu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym wymagania Quality Austria Polska Sp. z o.o. podczas certyfikacji,
   6. Działania korygujące i zapobiegawcze w systemie ZKP.

  Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

  Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

  17 stycznia 2022

  online

  800 zł + VAT

  07 lutego 2022

  online

  800 zł + VAT

  28 marca 2022

  online

  800 zł + VAT

  +43 732 34 23 22