ECM System Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego

PODSTAWA CERTYFIKACJI ECM

ECM - System Zarządzania Utrzymaniem Taboru Kolejowego

ZAKRES CERTYFIKACJI ECM

Certyfikacja skierowana jest w szczególności do organizacji zarządzających ruchem kolejowym, zarządzających infrastrukturą kolejową i właścicieli pojazdów kolejowych, którzy mogą pełnić funkcję ECM.

AKREDYTACJA

Zgodnie z Memorandum of Understanding (MoU) ECM "Ustanowienie podstawowe zasady wspólnego systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych" ERA i załącznik D - Quality Austria dzięki posiadanej akredytacji ma możliwość prowadzenia certyfikacji ECM.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI ECM

Na podstawie zalecenia Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) (NT ERA/REC/2009-0611 z 16.11.2009 r.) dotyczącego wprowadzenia systemu certyfikacji zapewniającego właściwe utrzymanie wagonów towarowych. Zalecenie to obejmuje system certyfikacji dla ECM, w tym wymagania w zakresie akredytacji jednostek certyfikujących, a także relacje między ECM a podmiotem zarządzającym taborem.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ECM

 • Złożenie wniosku o certyfikację
 • Przekazanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań ECM
 • Ocena na terenie obiektu lub obiektów podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie
 • Podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zachowuje ważność przez okres nieprzekraczający pięciu lat.

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest coroczne przeprowadzenie auditów nadzorujących przez jednostkę certyfikującą celem weryfikacji czy nadal są spełniane kryteria systemu ECM.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22