18. Sie 2020

Integracja Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 z innymi systemami

Jeżeli jesteś w firmie pełnomocnikiem lub menedżerem odpowiedzialnym za już istniejący system zarządzania, to na pewno łatwiej Ci będzie wdrożyć kolejny system.

 

Jest tak z co najmniej dwóch powodów:

  • Skonfrontowałeś się już z problemami, jakie mogą się pojawić przy wdrażaniu systemu zarządzania budowanego na przykład w oparciu o normę ISO 9001;
  • Nie są Ci obce struktura, terminologia, czy definicje zawarte w normie ISO.

Norma ISO 45001, czyli po co organizacji kolejny system zarządzania?

Odpowiadając wprost na to pytanie można powiedzieć „Skoro i tak musisz to zrobić, to zrób to dobrze”.

Wszyscy wiemy, że każde działanie niesie z sobą ryzyko. Może to być ryzyko związane z powodzeniem, czy niepowodzeniem danego działania. Może też być tak, że osiągamy postawiony cel, ale bardzo dużym kosztem. Kosztem tym może być na przykład zdrowie i życie człowieka.

Jednym z priorytetów każdej organizacji powinna być ochrona tych wartości. Organizacja jest zobowiązana, aby zapewnić ochronę zdrowia i życia swoich pracowników wprowadzając i konsekwentnie egzekwując przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

System taki organizacja może starać się stworzyć „na własną rękę”. Może też skorzystać z doświadczenia i wiedzy innych oraz swego rodzaju drogowskazu w postaci normy ISO.

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy normą tą jest ISO 45001:2018. Pełna jej nazwa to Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania. Wykorzystuje ona sprawdzone rozwiązania z norm BS OHSAS 18001 i PN-N-18001:2004. Nie jest to jednak rewizja tych norm, ale odrębny standard, spójny z pozostałymi normami dotyczącymi zarządzania i oparty o Annex SL.

Zbudowany według ISO 45001:2018 całościowy i spójny system ochrony zdrowia i życia pracowników i/lub gości zmniejszy prawdopodobieństwo podejmowania przez organizację działań chaotycznych, przypadkowych, nieprzemyślanych, czy nieskutecznych. Umożliwi również monitorowanie funkcjonującego systemu, a tym samym ciągłe jego doskonalenie.

Zintegrowane Systemy Zarządzania - integracja Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 z innymi systemami

Integracja systemów, jak sama nazwa wskazuje, polega na ich łączeniu. W praktyce wiele firm posiada System Zarządzania Jakością funkcjonujący w oparciu o wymagania normy ISO 9001 połączony na przykład z ISO 14001 i/lub OHSAS 18001.

Łączenie nie sprowadza się jednak do prostego sumowania, czy też budowania „równoległych” systemów zarządzania odnoszących się do różnych obszarów funkcjonowania firmy, bo takie postępowanie byłoby niefunkcjonalne i kosztorodne.

Integracja wykorzystuje efekt synergii w zarządzaniu firmą i pozwala na spójne podejście do planowania i realizacji poszczególnych działań/procesów.

Co ułatwia integrację Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 z innymi systemami?

Wdrażanie Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001 i jego integrację z innymi systemami może ułatwić:

1) Doświadczenie w tym zakresie.

Jeżeli pełnomocnik czy menedżer jakości był odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001, łatwiej mu będzie wdrożyć nowy system zarządzania. Jeżeli dodatkowo był odpowiedzialny również za wdrożenie np. systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001, to „przepracował” niejako integrację tych dwóch systemów.

2) Wdrożony system zarządzania w oparciu o normę 18001.

Trzecim popularnym systemem łączonym ze wspomnianymi wcześniej (ISO 9001, ISO 14001) jest system budowany w oparciu o normę 18001. Firmy, które już wdrożyły system zarządzania bhp w oparciu o tę normę, obowiązuje 3 letni okres przejściowy na ISO 45001. Pewne zasady są już przez te organizacje wprowadzone i wymagać będą dostosowania do nowego podejścia do zagadnienia. Ze względu na COVID 19 termin przejścia z ISO 18001 na ISO 45001 wydłużono o kolejne 6 miesięcy.

3) Konstrukcja norm.

ISO 45001 została stworzona w oparciu o tzw. High Level Structure, podobnie jak nowelizowane w 2015 roku normy ISO 9001 i 14001. Ujednolicenie struktury, tekstu podstawowego i terminów oraz definicji występujących w tych normach z założenia miało służyć sprawniejszej integracji systemów zarządzania tworzonych w oparciu o te normy.

4) Świadomość osób decyzyjnych oraz budowanie określonej kultury organizacji

Pełnomocnicy i menedżerowie dosyć często czują się pozostawieni sami sobie. Brak zrozumienia ze strony zarządu i brak wsparcia dla ich działań, często wiąże się z doświadczaniem przez nich dużego stresu i frustracji.

Do sprawnego funkcjonowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania nieodzowne jest dawanie pełnomocnikom i menedżerom przysłowiowego „zielonego światła” przez „górę” na wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie tych systemów oraz wspieranie ich w ich działaniach.

Wymagania normy regulują również integrację wymagań BHP na poziomie decyzyjnym w firmie.

Do korzyści wynikających z integracji systemów zarządzania należą m.in.:

- ujednolicenie systemu zarządzania;

- dopasowanie i kompleksowość wprowadzanych rozwiązań;

- eliminacja możliwych niespójności w funkcjonowaniu organizacji;

- uproszczenie dokumentacji;

- optymalizacja kosztów.

Każda organizacja poważnie myśląca o swoim rozwoju powinna przyjąć jako punkt wyjścia podejście oparte na zarządzaniu procesowym, które kompleksowo podchodzi do całej organizacji traktując ją jako organizm zmierzający w jednym wyznaczonym kierunku.

 

Quality Austria-Polska dzieli się wiedzą i doświadczeniem

Z racji tego, że jesteśmy jednostką certyfikacyjną i szkoleniową możemy wesprzeć pełnomocników i menedżerów w ich pracy. Nasi audytorzy i trenerzy są praktykami, którzy potrafią skupić się na tym, co jest najważniejsze i najistotniejsze podczas wdrażania, audytowania i doskonalenia systemów zarządzania budowanych w oparciu o normy ISO.

Niezależnie od tego odpowiadamy na realne problemy i potrzeby pełnomocników/menedżerów sygnalizowane przez nich podczas szkoleń oraz w przeprowadzanych przez nas ankietach.

Taką odpowiedzią jest między innymi e-book "ISO 45001 - SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY" oraz nasz nowy projekt realizowany w ramach Akademii QAP – ISO 45001 od podstaw do praktyki:

 

Więcej informacji o certyfikacji ISO 45001.

Chcesz wiedzieć więcej o ISO 45001. Sprawdź nasz artykuł: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

Akademia QAP
– ISO 45001
od podstaw do praktyki

Dzięki udziałowi w tym projekcie:

  • dowiesz się jak samdzielnie wdrożyć System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018;
  • będziesz wiedzieć jak przygotować organizację do przejścia z BS OHSAS 18001 i ISO 18001 na ISO 45001;
  • zapoznasz się z wiedzą niezbędną przy integracji systemów zarządzania wg norm ISO;
  • nauczysz się jak efektywnie planować i przeprowadzać audyty wewnętrzne oraz jak praktycznie wykorzystać uzyskane dzięki nim informacje.

Sprawdź, czego konkretnie dotyczy projekt i co możesz zyskać uczestnicząc w nim:

https://iso45001.qualityaustria.com.pl/akademia-qap

 

E-book można pobrać bezpłatnie korzystając z poniższego linka:

https://iso45001.qualityaustria.com.pl/

Interesuje Cię certyfikacja ISO 45001? Chcesz wiedzieć więcej? 
Odpowiem na Twoje pytania, doradzę oraz zaproponuję rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Napisz lub zadzwoń:

Jakub Habraszka
Specjalista ds. certyfikacji oraz szkoleń
mail: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
tel.: 505 424 202

No grid was found for: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22