20. Sie 2020

Ile trwa wdrożenie ISO 45001?

Wiadomo już, że nowy termin przejścia z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 upływa 30 września 2021 roku. Co prawda czasu jeszcze trochę pozostało, ale… czy na pewno? Dowiedz się ile trwa wdrożenie ISO 45001, by móc rozplanować działania tak, żeby zmieścić się w określonym terminie.

 

Każdy zapewne przekonał się o tym, że nie warto zostawiać wszystkiego na ostatni moment. Podobnie jest w przypadku wdrożenia standardu ISO 45001. Zwłaszcza wtedy, gdy w danej firmie funkcjonuje już system OHSAS 18001. Jeśli zależy jej na tym, by utrzymać certyfikat, wówczas trzeba uwzględnić ostateczny termin przejścia na nowy standard ISO 45001.

Nieco łatwiej mają firmy, które dopiero chcą rozpocząć przygodę z systemem zarządzania BHP, gdyż nie ponaglają ich żadne odgórne terminy. Niezależnie jednak od tego, czy firma dopiero myśli o wdrożeniu ISO 45001, czy też planuje przejście z już funkcjonującego systemu OHSAS – należy wziąć pod uwagę czas trwania samego wdrożenia, który w obu przypadkach jest podobny.

Co wpływa na to, ile trwa wdrożenie ISO 45001?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, ile trwa wdrożenie ISO 45001. Z reguły proces ten trwa około 6 miesięcy. Jednak należy przyjąć, że okres wdrażania może potrwać od 4 miesięcy do 1 roku. Wszystko zależy od wielu zmiennych, m.in.:

  • Wielkość firmy – dość oczywiste jest, że duża organizacja będzie potrzebowała znacznie więcej czasu na wdrożenie ISO 45001 niż mała kilkuosobowa firma. Fakt ten należy wziąć pod uwagę, podczas planowania działań wdrożeniowych
  • Złożoność procesów – im bardziej rozbudowany proces, tym więcej czasu należy poświęcić podczas jego sprawdzania. Tym samym, działania te mogą wpłynąć na okres trwania wdrożenia.
  • Ilość ryzyk związanych z BHP –znaczna liczba niebezpieczeństw związanych z bezpieczną i higieniczną pracą również wpływa na czas, który trzeba poświęcić na wdrożenie ISO 45001.

Warto też zwrócić uwagę, iż powyższe zmienne są od siebie w pewnym stopniu zależne. Dlatego też powyższych elementów nie należy traktować indywidualnie.

Dla przykładu weźmy małą firmę, w której występują bardzo złożone i liczne procesy – może się wówczas okazać, że czas wdrożenia ISO 45001 będzie porównywalny z wdrożeniem systemu w dużej firmie z mało rozbudowanymi procesami. Z kolei w dużej organizacji o wysokiej liczbie i złożoności procesów czas realizacji wdrożenia ISO 45001 może potrwać jeszcze dłużej.

Czynniki wpływające na to, ile trwa wdrożenie ISO 45001

Wielkość firmy, złożoność procesów, czy też ilość ryzyk w zakresie BHP to dość oczywiste elementy, które w miarę łatwo można określić. Jednak to, ile trwa wdrożenie ISO 45001, jest również zależne od innych czynników. Do najważniejszych z nich należą:

  • włączenie wymagań BHP w bieżące zasady pracy firmy,
  • świadomość kierownictwa dotycząca zasad BHP w codziennej pracy,
  • kultura organizacyjna firmy.

Więcej informacji o certyfikacji ISO 45001.

Chcesz wiedzieć więcej o ISO 45001. Sprawdź nasz artykuł: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

WŁĄCZENIE WYMAGAŃ BHP W BIEŻĄCE ZASADY PRACY FIRMY

Każda firma funkcjonuje zgodnie z wcześniej ustalonymi wewnętrznymi zasadami, procedurami itp. Wdrażając ISO 45001 należy przeanalizować poszczególne elementy, by odpowiednio przygotować je pod wymagania systemu zarządzania BHP. Ilość funkcjonujących procedur, ich złożoność itd. niewątpliwie wpływają na czas trwania wdrożenia ISO 45001.

Dodajmy, że firmy o wielu procesach będą posiadać odpowiednio dużo procedur, które będzie trzeba uwzględnić przy wdrażaniu nowego systemu. W związku z tym to również ma duży wpływ na ogólny czas wdrożenia ISO 45001.

ŚWIADOMOŚĆ KIEROWNICTWA DOTYCZĄCA ZASAD BHP W CODZIENNEJ PRACY

Tak naprawdę, to na kadrę kierowniczą spada obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych miejsc pracy. Jednak stopień zabezpieczenia poszczególnych stanowisk w dużej mierze zależy od stopnia świadomości w temacie BHP osób zarządzających. Im kierownictwo będzie bardziej uświadomione o możliwości wystąpienia wypadków i ogólnych zasad BHP, tym pracownicy będą bardziej chronieni przed chorobami zawodowymi czy też wypadkami, do których mogą doprowadzić warunki środowiska w jakich pracują.

W firmach o wysokiej świadomości kierownictwa w kwestii zasad BHP niewątpliwie będzie łatwiej wdrożyć ISO 45001. Dzięki temu również czas samego wdrożenia może być znacznie krótszy.

KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

Zasady BHP powinny być oczywiste dla całego personelu w firmie (niezależnie od stanowiska, pełnionych obowiązków, czy też funkcji). Tak wygląda to w teorii. Z praktycznego punktu widzenia niestety bywa różnie. Cóż z tego, że firma posiada wiele procedur skoro nie do wszystkich się stosuje? Oczywiście nie chodzi tu o kary za nie stosowanie się do przepisów, a o niepisane zasady, które pracownicy znają i będą przestrzegać.

Nadal wielu pracowników (mimo wcześniej określonych zasad) nie stosuje się do nich licząc na szczęście. Ma to duży wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo, gdyż rzeczywisty stopień przestrzegania zasad BHP „wychodzi w praniu” np. w postaci wypadku. Podczas wdrażania ISO 45001 niekiedy mogą zdarzyć się sytuacje, które będą wymagały rozwiązania problemu. A to również wpłynie na ogólny czas trwania wdrożenia ISO 45001.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy firma będzie od początku wdrażać ISO 45001, czy też przechodzić na nowy system z obecnie funkcjonującego OHSAS 18001 ważne jest, by uwzględniła czas realizacji wdrożenia. Szacunkowo, trwa on około 6 miesięcy. Jednak z reguły jest to okres w przedziale od 4 miesiący do roku. Przy wdrożeniu należy uwzględnić wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na wydłużenie procesu wdrażania ISO 45001. Szczególnie ważne jest to w firmach, które muszą ostatecznie zmienić system do września przyszłego roku.

Na to, ile trwa wdrażanie ISO 45001 wpływa wiele czynników. Do najważniejszych z nich zaliczamy te bardziej oczywiste elementy, takie jak: wielkość firmy, złożoność procesów, liczba ryzyk związanych z BHP. Należy wziąć pod uwagę również te mniej oczywiste (a równie ważne) czynniki, tj.: kultura organizacyjna firmy, wymagania BHP, jakie są włączone w bieżące zasady pracy, czy też świadomość kierownictwa w zakresie zasad BHP.

Interesuje Cię certyfikacja ISO 45001? Chcesz wiedzieć więcej? 
Odpowiem na Twoje pytania, doradzę oraz zaproponuję rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Napisz lub zadzwoń:

Jakub Habraszka
Specjalista ds. certyfikacji oraz szkoleń
mail: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
tel.: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22