Zintegrowane Systemy Zarządzania

Integracja wymagań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Organizacje są coraz bardziej skoncentrowane na osiągnięciu zintegrowanego wdrożenia systemów zarządzania. Integracja systemów zarządzania przynosi wiele korzyści: jasne i skoordynowane obowiązki oraz podział zadań, zapewniając lepszy przegląd całego systemu w organizacji, a w konsekwencji optymalizację kosztów. Dowiedz się w jaki sposób możesz zbudować optymalną i zintegrowaną strukturę, w wyniku czego systemy i ich odpowiednie elementy systemowe na różnych poziomach będą się przenikać i zapewnią ciągłe doskonalenie organizacji.

Zintegrowane audyty

Normy i standardy, akty prawne i rozporządzenia oferują ogromną różnorodność i zakres modeli w dziedzinie jakości, środowiska i bezpieczeństwa, ryzyka itp.. W oparciu o ramy ISO 9001, organizacje opracowały systemy zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 i/lub EMAS, zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zgodnie z ISO 45001 (dawniej BS OHSAS 18001), SCC, SCP lub są w trakcie ich wdrażania.

Ponadto stworzono szeroki zakres norm branżowych, których wymagania lub wytyczne są dostosowane do konkretnych grup docelowych. Audyty Zintegrowanych Systemów to nie tylko znaczne zmniejszenie nakładów pracy i kosztów, ale również lepiej funkcjonująca organizacja. Większość audytorów Quality Austria posiada kompetencje i uprawnienia na przynajmniej kilka standardów.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Sprawdź jak połączyć normy w Zintegrowany System Zarządzania

+43 732 34 23 22