Standard ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 14001

ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

Quality Austria GmbH posiada akredytację dla certyfikacji organizacji wg normy ISO 14001, udzieloną na podstawie Rozporządzenia nr 182 Ministerstwa Gospodarki Austrii, co zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 4 maja 2006. Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021.

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 14001

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 14001,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu ISO 14001 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • złożoność środowiskowa (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 14001

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?