Środowisko i Energia

System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Energią

Systemy zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001) oraz system zarządzania energią (np. ISO 50001) pomagają organizacjom potwierdzić, że przestrzegają międzynarodowych wytycznych związanych z dbałością o ekologię i zrównoważone zużycie energii.

Firmy decydują się na wdrożenie i certyfikację ISO 14001 i/lub ISO 50001 gdy chcą:
  • Potwierdzić spełnianie wymagań międzynarodowego standardu w zakresie zarządzania środowiskowego,
  • Wykazać włączenie zagadnień środowiskowych w prowadzone procesy biznesowe m.in. poprzez:
    • Deklarację polityki środowiskowej,
    • Planowanie działań z uwzględnieniem wpływu na środowisko i związanym z nimi ryzykiem,
    • Uwzględnianie wymagań i oczekiwań zainteresowanych stron (np.: Klientów, kontrahentów, dostawców),
  • Potwierdzić wagę prowadzonych działań na rzecz środowiska,
  • Być postrzegane jako organizacje na wysokim poziomie świadomości i kultury zarządzania, dla których istotne są również troska i oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Zadbaj o środowisko i efektywność energetyczną Twojej firmy

+43 732 34 23 22