ISO 31000 - System Zarządzania Ryzykiem

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 31000

ISO 31000:2009 - Zarządzanie ryzykiem; zasady i wytyczne.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 31000

Standard ISO 31000 podaje wytyczne opracowania systemu zarządzania ryzykiem dla organizacji o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

qualityaustria prowadzi proces certyfikacji zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w normie ISO 17021. Standard ISO 31000 nie znajduje się na liście standardów objętych procedurami akredytacyjnymi, ponieważ nie zawiera wymagań w sensie takim, jak np. norma ISO 9001.

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 31000

Kryteria istotne przy certyfikacji systemu zarządzania ryzykiem:

 • polityka zarządzania ryzykiem,
 • metodyka oceny ryzyka,
 • kryteria oceny ryzyka,
 • ewaluacja oceny ryzyka
 • plan postępowania z ryzykiem,
 • struktura ramowa dla zarządzania ryzykiem.

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas auditu jest uzależniony od liczby pracowników oraz stopnia złożoności w aspekcie ryzyka, które to kryterium rozpatrywane jest identycznie jak w przypadku systemu OHSAS 18001. W przypadku certyfikacji zintegrowanej, czas ten ulega redukcji od 10 do 30%.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • Przeprowadzenie auditu u klienta
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Sprawdź niezależny audyt Systemu Zarządzania Ryzykiem w firmie wg. ISO 31000

 

+43 732 34 23 22