ISO 22301:2019 - System Zarządzania Ciągłością Działania (BCM)

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 22301:2019

ISO 22301:2019 - System Zarządzania Ciągłością Działania (BCM)

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 22301:2019

Standard ISO 22301 podaje wytyczne opracowania systemu zarządzania ciągłością działania dla organizacji o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

AKREDYTACJA

Certyfikację w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 qualityaustria realizuje przy współpracy z jednostką certyfikująco-szkoleniową CIS - Certification and Information Security Services. Jednostka CIS - Certication & Information Security Services posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji zgodnie z ISO 22301, udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW. Jest także posiadaczem akredytacji brytyjskiej, udzielonej przez itSMF, w zakresie zarządzania usługami IT zgodnie ze standardem ISO 20000. Symbole akredytacyjne i rejestracyjne są uznawane na całym świecie..

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 22301:2019

Certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 prowadzona przez Quality Austria, odbywa się zgodnie z ustalonym, wraz z klientem, planem audytu. Auditorzy oceniają następujące wymagania i dobre praktyki określone przez normę ISO 22301 m.in. w zakresie:

 • identyfikacji kluczowych czynników ryzyka,
 • analizy potencjalnych skutków ich wystąpienia,
 • opracowania i testowania planów awaryjnych,
 • komunikacji, zasobów, wsparcia najwyższego kierownictwa itd.

CZAS TRWANIA AUDITU

Do oszacowania wartości procesu certyfikacji na zgodność z normą ISO 22301 potrzebne są dane takie, jak np.:

 • iliczba zatrudnionych,
 • rodzaj działań biznesowych,
 • znaczenie społeczne/środowiskowe,
 • i inne.
Na podstawie uzyskanych informacji określany jest czas niezbędny dla przeprowadzenia audytu oraz związane z tym koszty. Brane są również pod uwagę takie czynniki jak np

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 22301:2019

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Sprawdź wymagania i cenę ISO 22301

 

+43 732 34 23 22