Certyfikacja Centrów Przetwarzania Danych

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Norma europejska EN 50600 lub amerykańska ANSI/TIA 942

ZAKRES CERTYFIKACJI

W zależności od potrzeb podczas auditu certyfikacyjnego bierze się pod uwagę cztery obszary: T – Telekomunikacyjny: fizyczne sieci IT, elementy bierne E – Elektryczny: dostawa i dystrybucja energii A – Architektoniczny: architektura i bezpieczeństwa fizyczne M – Mechaniczny: technika klimatyzacji, wentylacji i konstrukcji.

AKREDYTACJA

Certyfikacje centrów przetwarzania danych na zgodnosć z EN 50600 lub ANSI/TIA 942 qualityaustria realizuje przy współpracy z jednostką certyfikująco-szkoleniową CIS - Certification and Information Security Services. Przeprowadza się audyty na zgodność z ww. normami. Warto nadmienić, że jednostka CIS - Certication & Information Security Services podjęła starania o uzyskanie akredytacji w zakresie europejskiej normy EN 50600 nadawanej przez krajową jednostkę akredytacyjną. Symbole akredytacyjne i rejestracyjne są uznawane na całym świecie.

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI EN 50600 lub ANSI/TIA 942

 • spełnieniem zasadniczych wymagań standardu EN 50600 lub ANSI/TIA 942,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Do oszacowania wartości procesu certyfikacji na zgodność ze standardem EN 50600 lub ANSI/TIA 942 potrzebne są dane takie, jak np.:

 • energia elektryczna w sali komputerowej,
 • temperatura w sali komputerowej,
 • względna wilgotność powietrza w sali komputerowej,
 • liczba zatrudnionych,
 • i wiele innych.
Na podstawie uzyskanych informacji określany jest czas niezbędny dla przeprowadzenia audytu oraz związane z tym koszty. Brane są również pod uwagę takie czynniki jak np. wydanie certyfikatu i ewentualne usługi dodatkowe. Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI EN 50600 lub ANSI/TIA 942

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22