ISO 37001

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 37001

ISO 37001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania antykorupcyjnego. Łączy ona wymagania stawiane organizacjom z przepisami i sprawdzonymi praktykami w tym zakresie w celu zmniejszenia ryzyka i kosztów oraz zapewnienia przejrzystości i jasności funkcjonowania organizacji.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 37001

System Zarządzania Antykorupcyjnego (Anti-bribery Management System, zwany w skrócie ABMS) może być utrzymywany w ramach innych systemów zarządzania (np. jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem informacji). Co ważne, wykorzystuje się liczne synergie wynikające z już istniejących systemów, ponieważ ISO 37001 opiera się o wspólny Annex SL, czyli ma taką samą strukturę systemową jak np. ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 45001. Dzięki tej strukturze system zarządzania wg ISO 37001 można bardzo dobrze zintegrować z już istniejącymi systemami.

Certyfikat qualityaustria, będący obiektywnym dowodem wprowadzonych przez organizację rozwiązań, wzbudzi zaufanie wśród partnerów biznesowych. Pomoże Ci to wykazać, że aktywnie przeciwdziałasz korupcji i łapówkarstwu oraz wdrożyłeś działania i kontrole mające na celu unikanie, ujawnianie i zwalczanie korupcji i łapówkarstwa. Uwaga: Często błędnie zakłada się, że ISO 37001 zawiera wymagania dotyczące ogólnej zgodności organizacji z prawem.

AKREDYTACJA

Quality Austria posiada akredytację do przeprowadzania akredytowanej certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 37001. W Polsce posiadamy również powołanych przez jednostkę certyfikacyjną audytorów do przeprowadzania audytów certyfikacyjnych i nadzorczych w tym obszarze. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu certyfikacji, certyfikowana organizacja otrzyma AKREDYTOWANY CERTYFIKAT!

Zakres naszej akredytacji: https://www.qualityaustria.com.pl/akredytacja/

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

CELE CERTYFIKACJI ISO 37001

 • zmniejszenie ryzyka działań niezgodnych z prawem,
 • minimalizacja korupcji i łapówkarstwa,
 • zwiększenie przejrzystości w firmie,
 • umożliwienie anonimowego sygnalizowania nieprawidłowości w przypadku podejrzenia o korupcję lub łapówkarstwo,
 • zabezpieczenie reputacji firmy.

GRUPA DOCELOWA

Firmy ze wszystkich sektorów, wielkości i dziedzin działalności. Pełnomocnicy i managerowie systemów zarządzania (np. zintegrowany system zarządzania, jakość, środowisko lub bezpieczeństwo informacji).

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Certyfikacja ISO 37001 - system antykorupcyjny.

 

+43 732 34 23 22