IQNet SR-10

PODSTAWA CERTYFIKACJI IQNet SR-10

IQNet SR-10 to międzynarodowa specyfikacja opracowana przez IQNet Association i jej partnerów. Zawiera przepisy określające minimalne wymagania dotyczące praktycznego wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej. Jest dopełnieniem zasad normy ISO 26000 stanowiących wytyczne w tym zakresie.

ZAKRES CERTYFIKACJI IQNet SR-10

IQNet SR-10 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, dla których ważna jest odpowiedzialność społeczna, i które chcą inwestować w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem oraz informować o tych działaniach, przyczyniając się tym samym do wzrostu konkurencyjności i kształtując warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego firmy. Odpowiedzialność społeczna (CSR) to kwestia o coraz większym znaczeniu w zintegrowanym zarządzaniu systemem. Na przykład główne europejskie sieci detaliczne używają go jako środka zobowiązującego swoich dostawców do przestrzegania odpowiednich aspektów regulacyjnych. Quality Austria już od 2005 roku oferuje szkolenia i certyfikaty z zakresu odpowiedzialności społecznej, co oznacza, że jest pionierem w tej dziedzinie.

AKREDYTACJA

Quality Austria jest zrzeszona w sieci IQNet, dzięki temu firmy przez nas certyfikowane otrzymują certyfikat (w języku angielskim) tej międzynarodowej sieci.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJ IQNet SR-10

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat IQNet SR-10 winna wykazać się spełnieniem zasadniczych wymagań IQNet SR-10, brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu IQNET SR-10 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu) to m.in.:

  • „dojrzałość” systemu,
  • stan zatrudnienia
  • charakterystyka procesów biznesowych.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI IQNet SR-10

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

  • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
  • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O IQNet SR-10

Sprawdź certyfikację IQNet SR-10 - Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

 

+43 732 34 23 22