ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Odpowiedzialność społeczna (Social Accountability - CSR) jest kwestią o coraz większym znaczeniu w zintegrowanym zarządzaniu. Dla przykładu największe europejskie sieci handlowe wykorzystują ją jako środek zobowiązujący swoich dostawców do utrzymania odpowiednich aspektów regulacyjnych.

Nowa norma ISO 26000 została zatwierdzona przez międzynarodowekomitety. Quality Austria oferuje szkolenia i certyfikację w zakresie odpowiedzialności społecznej już od 2005 roku i jest tym samym pionierem w tej dziedzinie.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Zdobądź certyfikat CSR

+43 732 34 23 22