Specyfikacja techniczna IATF 16949: 2016 integrująca systemy zarządzania

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Specyfikacja techniczna IATF16949:2016 integrująca systemy zarządzania.

ZAKRES CERTYFIKACJI

 • przemysł motoryzacyjny i jego poddostawcy,
 • cały łańcuch dostaw dla motoryzacji, co oznacza iż dotyczy zarówno bezpośrednich jak i pośrednich dostawców produktów, które są zainstalowane w pojazdach.

AKREDYTACJA

qualityaustria została akredytowana przez IATF od 01/2001. Quality Austria jest pierwszą austriacką jednostką certyfikującą która uzyskała akredytację ISO / TS 16949 nadaną przez IATF.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI

IATF 16949:2016 jest specyfikacją techniczną (TS), stworzoną przez IATF (International Automotive Task Force), WIZ (Japan Automotive Manufacturers Association), oraz przedstawicieli ISO / TC 176 w oparciu o ISO 9001:2008. ISO / TS 16949:2009 zawiera zharmonizowane szczególne wymagania QS-9000, VDA 6.1, AVQS i normy odnoszące się do poddostawców w branży motoryzacyjnej. Dodatkowe wymagania stawiane przez normę ISO / TS 16949: 2009 są, oprócz odpowiednich punktów normy ISO 9001:2008, zamieszczonego w osobnym dokumencie (Systemy zarządzania jakością - Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym oraz właściwymi organizacjami części serwisowych). Wymagania IATF 16949:2016 obejmują:

 • planowanie strategiczne firmy,
 • dalszy rozwój procesu doskonalenia,
 • stabilne zdolności procesu,
 • zmniejszenie rozproszenia i strat w łańcuchu dostaw,
 • optymalizację łańcuchu wartości dodanej, i w uzupełnieniu do istniejących dotychczas norm,
 • ustanawienie procedur umożliwiających zgodność z przepisami prawa, motywacji ludzi i ciągłe doskonalenie.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy personelu,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

Podczas kalkulowania wymagań dla czasu pracy zapewniana jest zgodnosć z wymaganiami certyfiakcyjnymi dla przemysłu motoryzacyjnego pod kątem IATF 16949: 2016 oraz zasad uznawania IATF.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat dla systemu zarządzania zgodnie z IATF 16949:2016
 • certyfikat dla systemu zarzadzania zgodnie z ISO 9001,
 • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego

II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22