IRIS / ISO/TS 22163 - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej

PODSTAWA CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

Międzynarodowa norma IRIS - International Railway Industry Standard. IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej został zaktualizowany i opublikowany pod nową nazwą ISO/TS 22163.

ZAKRES CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

Certyfikacja na zgodność ze standardem IRIS jest skierowana w szczególności do firm realizujących kontrakty w przemyśle pojazdów szynowych oraz firm wykonujących końcowy montaż.

AKREDYTACJA

Quality Austria jest jednostką akredytowaną przez UNIFE na przeprowadzanie certyfikacji wg IRIS od 15 grudnia 2014 roku.Quality Austria posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji i szkoleń według nowej normy ISO/TS 22163.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

Na podstawie standardu IRIS rozwinięte zostały przez UNIFE zasady oceny i przeprowadzenia auditów. Metoda oceny opiera się na ukierunkowanym podejściu (pytania otwarte i zamknięte), które oceniane jest systemem punktowym (o ile to możliwe).

Wszyscy dopuszczeni audytorzy IRIS są ekspertami ds. kolei, posiadają doświadczenie zarządzania jakością (ISO 9001) oraz posiadają wiedzę specjalistyczną Know-how. Regularne sprawdzenie wiedzy oraz dalsze kształcenie audytorów jest zobowiązujące.

Szeroki zakres doświadczenia Quality Austria w obszarze certyfikacji ISO 9001, OHSAS 18001 oraz SCC zapewnia optymalne wykorzystanie synergii z procesu certyfikacji systemów zarządzania, które mogą być użyte podczas auditu IRIS.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

Uwaga: Po opublikowaniu nowej normy ISO/TS 22163 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w branży kolejowej będą uznawane tylko i wyłącznie certyfikaty opatrzone logo IRIS Certification. Logo to jest znakiem chronionym i może być stosowane tylko i wyłącznie przez uprawnione jednostki certyfikacyjne.

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22