Stage Review - ocena stanu obecnego sytemu w odniesieniu do nowych wymagań ISO 9001:2015

MOTYWACJA I KORZYŚCI

Już po raz czwarty przeprowadzana jest rewizja normy ISO 9001, na zgodność z którą certyfikowanych jest ponad 1,1 mln organizacji na całym świecie. Celem wprowadzenia zmian jest stworzenie standardu przyjaznego dla użytkowników i dostosowanego do wymagań współczesnego światowego biznesu. Z jednej strony pierwszy projekt nowego wydania normy oferuje organizacjom większą elastyczność w projektowaniu zarządzania, z drugiej zaś strony wymaga dynamicznego dostosowania się do zmian w organizacji i jej otoczenia.

Jako uznana jednostka certyfikująca na zgodność z ISO 9001, qualityaustria-Polska, wspiera firmy na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest przeprowadzanie Stage Review, czyli weryfikacji systemu, prowadzonej przez doświadczonych Auditorów QAP, która pozwala na ocenę i ustalenie statusu quo systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2015. Z pomocą raporu otrzymanego po przeprowadzonej weryfikacji, firmy z łatwością mogą zaplanować kroki postępowania, tak aby dokonać skutecznej aktualizacji i adaptacji systemu do wymagań nowej wersji normy ISO 9001:2015.

GRUPA DOCELOWA

Wszystkie organizacje posiadające aktualny certyfikat ISO 9001:2008/2009, które muszą dostosować swoje systemy zarządzania jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015

PROCEDURA

Przegląd systemu zarządzania z wykorzystaniem listy kontrolnej odpowiadającej obecnym wymaganiom normy ISO 9001:2015. Po zakończonej ocenie Klient otrzymuje raport zgodności. W raporcie uwidocznione są:

  • elementy systemu zarządzania jakością, które spełniają wymagania ISO 9001:2015,
  • elementy systemu które częściowo spełniają wymagania wraz z oceną ich stopnia dostosowania
  • elementy systemu, które w pełni wymagają działań dostosowawczych
Niniejsza ocena stanu może obejmować cały standard lub tylko wybrane elementy. Zakres weryfikacji zostaje indywidualnie uzgodniony z Klientem.

Chcesz o coś zapytać?

Michał Smagała

Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i Public Relations

CZAS TRWANIA

Czas niezbędzy do przeprowadzenia Stage Review każdorazowo jest uzgadniany z Klientem i zależy m.in. od dojrzałości systemu, zakresu systemu i wielkości organizacji.

ROZPOCZĘCIE PROCESU

Udzielenie qualityaustria-Polska zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na przeprowadzenie Stage Review na podstawie zapytania o ofertę.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Sprawdź audyt Stage Review .

 

+43 732 34 23 22