JISQ 9100

PODSTAWA CERTYFIKACJI JISQ 9100

AS / EN / JISQ 9100/9120 Aerospace Quality Management.

ZAKRES CERTYFIKACJI JISQ 9100

Zarządzenie jakością w branży lotniczej. Obecnie rozróżnia się następujące modele:

 • EN 9100: Model zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania
 • EN 9110: Model zapewnienia jakości stosowany do organizacji obsługi technicznej
 • EN 9120: Wymagania dla handlu branżowego dystrybutorów

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. qualityaustria posiada akredytację BMWA ("Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit" - "Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy") i AAI i uznane przez IAQG (OASIS).

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI JISQ 9100

EN 9100 jest standardem technicznym, który został stworzony przez ASD (AECMA) na podstawie serii norm ISO 9000. EN 9100 jest oparta na strukturze normy ISO 9001:2008 i została odpowiednio uzupełniona i sprecyzowane w odniesieniu do specyficznych wymagań przemysłu lotniczego we wszystkich obszarach. Dodatki i specyfikacje są oznaczone literami pogrubionymi lub kursywą. Audity przeprowadzane są na podstawie odpowiedniej normy EN przez doświadczonych audytorów w branży lotniczej, którzy zostali zarejestrowani przez AAI (Austrian Lotniczo Industries). Audyt / certyfikacja obejmuje również ocenę / klasyfikację i identyfikację oraz zestawienie stopnia spełnienia wymagań. Niezależnie od certyfikatu w zakresie EN 9100 zostaje równiez wydany certyfikat SZJ ISO 9001:2008 po pozytywnym zakończeniu audytu.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • odpowiedzialność za produkt,
 • projektowanie,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI JISQ 9100

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22