ISO 29990 Usługi szkoleniowe

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 29990

ISO 29990 Usługi szkoleniowe.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 29990

ISO 29990:2010 jest międzynarodowym standardem dla placówek edukacyjnych i szkoleniowych, które mogą być certyfikowane zgodnie z wymogami ISO dla systemów zarządzania. Rozwój standardów miało swój początek w 2006 roku, z elementami z różnych modeli, szczególnie włączone zostały elementy PAS 1037. Niemiecka wersja jest dostępna od grudnia 2010 roku. Standard jest dedykowany dla wszystkich typów placówek edukacyjnych: Pojedyńcze usługi trenerów, prywatne orgraniazacje świadczące usługi szkoleniowe, organizacje szkoleniowe w zakresie kursów i programów nauczania, szkolenia i kształcenia ustawiczne, dla college'ów i uniwersytetów. Zawiera wiele elementów zbieżnych z innymi standardami zarządzania, a w szczególności z normą ISO 9001:2008. Niemniej standard kładzie nacisk równeiz na elementy odmienne od dotychzasowych uregulowań ISO 9001, takich jak:

 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie ryzykiem.
Jest to ukierunkowanie na zarządzanie ciągłością działań.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021.

Chcesz o coś zapytać?

Michał Kubista

Koordynator ds. Szkoleń i Certyfikacji

tel. kom. 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 9001:2015

Główne przesłanki standardu, których spełnienie musi wykazać organizacja, to obszary związane z:

 • zarządzaniem zasobami ludzkimi (profile kompetencyjne, kształcenia, doskonalenie),
 • sprzężenie zwrotne i ciągłe doskonalenie,
 • komunikacja z stronami zainteresownymi, reklamacje,
 • rozwój organizacji, optymalizacja,
 • zarządzanie auditami - doskonalenie.

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu ISO 9001:2015 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia,
 • systemy pracy personelu,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 29990

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

INNE ZSZkolenia

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • II audit nadzorczy w terminie 24 (+/- 3) miesiące od daty I auditu certyfikacyjnego

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ISO 29990

Certyfikacja ISO 29990 Usługi Szkoleniowe.

 

+43 732 34 23 22