Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje organizacjom wszystkich typów i rozmiarów na całym świecie możliwość wykazania się zdolnością do dostarczania produktów i usług zgodnych z wymaganiami i ukierunkowaniem na klienta. Systemy zarządzania jakością służą poprawie wyników organizacji, wprowadzaniu zmian w sposób zorientowany na przyszłość i bezpieczny oraz opracowywaniu skutecznych i wydajnych procesów. Ponad milion organizacji na całym świecie z powodzeniem spełniło już wymagania tej międzynarodowej normy.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Zdobądź certyfikat potwierdzający, jakość

+43 732 34 23 22