SCP

PODSTAWA CERTYFIKACJI SCP

SCP - Międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy w zakresie wynajmu personelu.

ZAKRES CERTYFIKACJI SCP

SCP jest akredytowanym standardem, który ma zastosowanie do oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemu zarządzania personelem firm leasingowych. SCP jest również odpowiednia do oceny dostawcy przedsiębiorstw zatrudniających pracowników tymczasowych przewidzianych przez pracowników firm leasingowych. Podstawę systemu zarządzania tworzą zobowiązania zarządzania do ustanowienia i prowadzenia pracy i ochrony zdrowia jako jeden z celów organizacji. Na podstawie oceny ryzyka działań należy się spodziewać w firmie zatrudniającej pracowników tymczasowych przewidzianych przez pracowników firm leasingowych, że wymagania dla personelu zostaną określone. SCP jest systemem zarządzania opartym na standardzie SCC. Zawiera ona wszystkie istotne wymagania stawiane w sprawie ustanowienia i wdrożenia systemu zarządzania BHP. W standardzie Checklista SCP jest integralną częścią, a także jest kluczowym zagadnieniem systemu. Niniejszy wykaz SCP zawiera wszystkie wymogi w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Ponadto wymagania monitoringu, sterowania i zarządzania, narzędzia takie jak komunikacja i inspekcja, analiza zdarzeń (wypadki, uszkodzenia mienia, itp.) stanowią integralną część.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Quality Austria jest akredytowana do certyfikacji zgodnie z SCP od 2009 roku.

Chcesz o coś zapytać?

Jakub Habraszka

Specjalista ds. sprzedaży certyfikacji oraz szkoleń Pełnomocnik Systemów Zarządzania

tel. kom. +48 505 424 202

KRYTERIA CERTYFIKACJI SCP

W ramach standardu SCP kluczową kwestią jest checklista, której wykaz zawiera wszystkie wymagania w formie pytań, komentarzy i kryterii. Wykaz oparty jest na 7 głownych elementach systemu i jest doskonałym sposobem na zarządzanie ochroną środowiska pracy i zdrowia:

 • bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, takich jak ochrona środowiska pracy (SHE),
 • HSE oceny ryzyka, plan działania HSE,
 • szkolenia, informacje, instrukcje,
 • komunikaacja w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy,
 • HSE Project Management,
 • opieki zdrowotnej,
 • sprawozdawczość, rejestrowania i badanie wypadków, uchybienia i niebezpieczne sytuacje.

Wymagania dla obowiązkowych pytań muszą być spełnione w całości, bez wyjątku. Co do wymagań stawianych przez dodatkowe pytania, musi zostać spełniona minimalna liczba punktów.

CZAS TRWANIA AUDITU SCP

Kalkulacja czasu pracy na miejscu realizowana jest w oparciu o doumenty komitetu SCC - A-13. Określono czynniki mające wpływ na ustalany czas auditu:

 • status i dojrzałość systemu,
 • ilość pracowników w certyfikowanym obszarze,
 • ilość lokalizacji prowadzenia prac.
Minimalny ustalony czas auditu certyfikacyjnego na miejscu to 2 osobodni powiększone o 0,5 dnia na każdy realizowany projekt. W przypadku integracji SCP z systemami SCC, ISO 9001, ISO 14001, 18001 OHSAS - jest możliwość redukcji czasu trwania auditu.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

 • Audit na miejscu - w organizacji
 • Audit w miejscach realizowanych prac - projektów
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22