SCC

PODSTAWA CERTYFIKACJI SCC

SCC - Międzynarodowy standard dla bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska pracy dla dostawców usług.

ZAKRES CERTYFIKACJI SCC

Standard SCC został opracowany w celu wprowadzenia wymogów nałożonych na wykonawców i podwykonawców, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Standard ma dwa poziomy (SCC * i SCC **), które różnią się kryteriami oceny, zakresem audytu oraz liczbą obowiązkowych pytań. SCC jest standardem ogólnym i może być zastosowane w różnych sektorach i branżach.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Quality Austria jest akredytowana do certyfiakcji zgodnie z SCC od 2009 roku.

Chcesz o coś zapytać?

Jakub Habraszka

Specjalista ds. sprzedaży certyfikacji oraz szkoleń Pełnomocnik Systemów Zarządzania

tel. kom. +48 505 424 202

KRYTERIA CERTYFIKACJI SCC

W standardzie SCC kluczową kwestią systemu jest Checklista. Obejmuje ona wszystkie wymagania w postaci pytań, wskazówek i kryteriów testowych. Wykaz opiera się na dziesięciu głównych elementach i doskonale nadaje się do zarządzania ochroną środowiska pracy i ochroną zdrowia. Pytania sformułowane w klauzulach są podzielone na "obowiązkowe pytania" i "dodatkowe pytania". Wymagania stawiane przez obowiązkowe pytania muszą być całkowicie spełnione bez wyjątku. Co do wymagań stawianych przez dodatkowe pytania, musi zostać spełniona minimalna liczba punktów. W zależności od wielkości firmy, są przyznawane certyfikaty SCC * i SCC **. SCC * (ograniczony certyfikat) jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających nie więcej niż 35 pracowników. W zakresie tego certyfikatu jest możliwe dokonanie oceny działalności w zakresie zarządzania ochroną pracy i zdrowia bezpośrednio na miejscu pracy. SCC ** (certyfikat bez ograniczeń) przeznaczony jest dla firm posiadających więcej niż 35 pracowników. Jeśli zatrudniają podwykonawców dla służb technicznych, SCC ** będą stosowane niezależnie od liczby pracujących. W SCC **, ocena systemu na miejscu pracy uzupełniana jest również o przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem personelu.

CZAS TRWANIA AUDITU

Kalkulacja czasu pracy na miejscu realizowana jest w oparciu o doumenty komitetu SCC - A-13. Określono czynniki mające wpływ na ustalany czas auditu:

  • status i dojrzałość systemu,
  • ilość pracowników w certyfikowanym obszarze.
Ponadto czas auditu na miejscu przewiduje również przeprowadzenie auditów w miejscach realizowania prac (projektów).

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI SCC

  • Audit na miejscu - w organizacji
  • Audit w miejscach realizowanych prac - projektów
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu.

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

  • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
  • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Sprawdź certyfikację SCC

 

+43 732 34 23 22