ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, które chcą wdrożyć i utrzymywać system zarządzania w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacji zagrożeń i minimalizacji ryzyk.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja od roku 1993.W zakresie ISO 45001 posiadamy akredytację od kwietnia 2018.

Chcesz o coś zapytać?

Jakub Habraszka

Specjalista ds. sprzedaży certyfikacji oraz szkoleń Pełnomocnik Systemów Zarządzania

tel. kom. +48 505 424 202

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat ISO 45001:2018 winna wykazać się spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 45001, brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

Organizacja powinna zastosować poniższe wymagania:

 • określenie kontekstu organizacji w związku z BHP i ochroną zdrowia,
 • przeprowadzenie analizy ryzyk i szans,
 • ustanowienie planu i ustalenie celów w celu poprawy wyników BHP i ochrony zdrowia w organizacji,
 • integracja wymagań w procesach biznesowych,
 • audyt wewnętrzny i okresowy przegląd zarządzania systemem..

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu ISO 45001:2018 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • aspekt złożoności działań organizacji oparty na kodach PKD / EA w odniesieniu do zagrożeń w BHP i ochrony zdrowia w organizacji,
 • „dojrzałość” systemu,
 • stan zatrudnienia i jego struktura w odniesieniu do zagrożeń w BHP,
 • systemy pracy zmianowej,
 • ilość lokalizacji poddanych auditowi,
 • charakterystyka procesów biznesowych.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 45001:2018

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Sprawdź certyfikację ISO 45001

 

+43 732 34 23 22