BS OHSAS 18001

PODSTAWA CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

OHSAS 18001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Specyfikacja.

ZAKRES CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

Standard OHSAS 18001 zawiera kryteria oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeznaczony jest dla wszystkich firm niezależnie od wielkości i branży. Należy rozróżnić OHSAS 18001 od PN-N-18001, ta norma jest wyłącznie polską normą a nie standardem ISO.

AKREDYTACJA

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. Akredytacja od roku 1993.

Chcesz o coś zapytać?

Jakub Habraszka

Specjalista ds. sprzedaży certyfikacji oraz szkoleń Pełnomocnik Systemów Zarządzania

tel. kom. +48 505 424 202

KRYTERIA CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań OHSAS 1800,
 • opracować niezbędną dokumentację,
 • opracować politykę bezpieczeństwa,
 • przeprowadzić analizę ryzyka, planować i ustalić cele ukierunkowane na zmniejszenie liczby i zakresu wypadków przy pracy,
 • zaimplementować w organizacji wymagania prawne,
 • przeproawdzić audity wewnętrzne i okresowe przegladu zarządzania,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

CZAS TRWANIA AUDITU

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • kategoria zagrożeń w środowisku pracy (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania. Ze względu na różne specyfiki branż, organizacje nie mogą być traktowane w sposób jednolity. Zasady podejścia do organizacji specyfikują poziomy jako wysoki, średni, niski i ograniczony. Na podstawie zakresu działania organizacji, zostaje ona przypisana do odpowiedniej "complexity cetegory".

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Certyfikacja BS OHSAS 18001 lub ISO 45001

 

+43 732 34 23 22