HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS ISO 18001, ISO 45001) ma na celu ochronę pracowników i ich otoczenia przed ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia. Jest to zbiór dobrych praktyk oraz wytycznych dotyczących procedur i procesów, które firma wprowadziła w celu zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom i ograniczania ich skutków.
Dzięki zwiększonemu zaangażowaniu w bezpieczeństwo pracy w ciągu ostatnich kilku lat, duże firmy odnotowały spadek liczby wypadków.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Zdobądź certyfikat potwierdzający, że dbasz o bezpieczeństwo pracy

+43 732 34 23 22