ISO 3834

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 3834

Seria norm ISO 3834

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 3834

Seria norm ISO 3834 określa wymagania dotyczące jakości i dokumentacji, jakie musi spełnić producent elementów i konstrukcji spawanych metodą stapiania. W szczególności wymagania dotyczące potrzebnego personelu spawalniczego osiągnęły międzynarodowe porozumienie i są oparte na zharmonizowanych normach ISO.

AKREDYTACJA

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację w zakresie certyfikacji wymagań jakościowych zgodnie z ISO 3834-2, 3 i 4.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

CELE CERTYFIKACJI ISO 3834

Seria norm ISO 3834 reguluje wymagania jakościowe stawiane firmom spawalniczym oraz ustala zasady zapewnienia jakości wyrobów spawanych. Obejmuje zarówno produkcję seryjną, jak i produkcję indywidualną we wszystkich obszarach produkcyjnych, takich jak rurociągi, budowa kontenerów i aparatury, sprzęt gospodarstwa domowego i rolniczego, dźwigi, mosty, czy inne elementy spawane. ISO 3834 jest wiążącym wymaganiem różnych norm produktowych, takich jak np. EN 1090 „Wykonanie konstrukcji wsporczych”, dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych lub produkcja pojazdów szynowych. Dlatego spełnienie wymagań normy ISO 3834 jest obowiązkowe. W innych obszarach spełnienie wymagań jest dobrowolne, ale w każdym przypadku zdecydowanie zaleca się wykazanie aktualnego stanu wiedzy.

GRUPA DOCELOWA ISO 3834

 • nadzór spawaczy,
 • producenci spawalniczy,
 • osoby odpowiedzialne za własny protokół produkcji zgodnie z EN 1090,
 • organy kontrolne,
 • przedstawiciele jakości,
 • przemysł zaopatrzeniowy,
 • ośrodki szkoleniowe.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1 faza auditu
 • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
 • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest przeprowadzenie auditów nadzorujacych przez jednostkę certyfikujacą.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty certyfikacji
 • II audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 24 miesiące od daty certyfikacji

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Certyfikacja ISO 3834 - spawanie metodą stapiania.