Budownictwo i Konstrukcje

Zbudujmy jakość na lata

Błędy projektowe, powszechna oszczędność, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz napięte terminy realizacji prac budowlanych powodują liczne nieprawidłowości i wady w obiektach budowlanych.

Naprawa i eliminacja powstałych usterek jest czasochłonna, często niemożliwa, naraża na szwank dobre imię inwestora i wykonawcy, a co najważniejsze jest bardzo kosztowna. Nierzadko również usterki powodują zatargi i przyczyniają się do wstąpienia na drogę sądową. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prac budowlanych oraz powstałych obiektów, Quality Austria Polska zapewnia kompleksową obsługę inwestycji oraz obiektów budowlanych, począwszy od fazy projektowej, poprzez kontrolę całego procesu budowy, aż do okresowych kontroli nowo powstałych i już istniejących obiektów.

Dodatkowo, zapewniamy certyfikację zgodnie z normą EN 1090, która określa wymagania dotyczące udokumentowania zgodności dla elementów nośnych ze stali, aluminium i elementów zespolonych ze stali i betonu. Norma ta zobowiązuje producentów tych elementów do stosowania deklaracji zgodności oraz oznakowania CE. Co ważne, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE.

Innym pokrewnym obszarem pozostaje certyfikacja zgodnie z serią norm ISO 3834. Normy te regulują wymagania dotyczące jakości dla zakładów spawalniczych i ustanawiają zasady dla zapewnienia jakości produktów spawanych. Dotyczy to zarówno produkcji seryjnej jak i jednostkowej we wszystkich branżach takich, jak: rurociągi, produkcja zbiorników i aparatury, dźwigów, mostów i innych elementów budowlanych.

Sprawdź ofertę certyfikacji systemu zarządzania lub produktu:

Certyfikacja dla branży budowlanej oraz konstrukcji stalowych i aluminiowych

+43 732 34 23 22