ISO 22000

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 22000

EN ISO 22000:2018

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 22000

Certyfikacji według ISO 22000 mogą poddać się wszystkie organizacje będące uczestnikami łańcucha żywnościowego, a więc także producenci maszyn, firmy logistyczne, przedsiębiorstwa usługowe.

AKREDYTACJA

qualityaustria jest jednostką akredytowaną przez Ministerstwa Gospodarki Austrii od listopada 2006.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 22000

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się spełnieniem wszystkich wymagań standardu odniesienia.

CZAS TRWANIA AUDITU

Uzależniony od rodzaju działalności i kategorii produktu, liczby pracowników oraz liczby planów HACCP.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 22000

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO 22000 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Sprawdź wymagania i cenę ISO 22000

 

+43 732 34 23 22