IFS

PODSTAWA CERTYFIKACJI IFS

International Featured Standards: IFS Food version 6.1.

ZAKRES CERTYFIKACJI IFS

Norma dotyczy producentów żywności.

AKREDYTACJA

qualityaustria posiada akredytację BMWA 02/2006 oraz certyfikuje z upoważnienia właściciela standardu, IFS Management GmbH.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI IFS

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

  • udokumentowaną strukturą organizacyjną definiującą odpowiedzialność, uprawnienia i kwalifikacje,
  • udokumentowanymi procedurami działań,
  • ustalonymi kryteriami kontroli i badań,
  • procedurą postepowania z niezgodnościami i działań korygujących,
  • systemem zapisów dokumentujących działania w obszarze jakości i bezpieczeństwa produktu.

CZAS TRWANIA AUDITU

Uzależniony jest od liczby pracowników, kategorii produktowych i złożoności procesu. Audit trwa nie krócej jak 2 dni.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI IFS

  • Audit początkowy
  • Audit dodatkowy w sytuacji, gdy wyniki auditu (pierwszego lub odnawiającego) były niewystarczające do wydania certyfikatu (nie wcześniej niż 6 tygodni i nie później niż 6 miesięcy od poprzedniego auditu)
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

1 rok

ZASADY NADZORU

Częstotliwość kolejnych auditów wynosi 12 miesięcy licząc od daty pierwszego auditu. W specyficznych sytuacjach, gdy do zakresu certyfikacji mają być włączone nowe produkty lub procesy, wówczas organizuje się dodatkowy audit rozszerzający, w trakcie okresu ważności certyfikatu.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22