FSSC

PODSTAWA CERTYFIKACJI FSSC

FSSC 22000 wersja 5 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

ZAKRES CERTYFIKACJI FSSC

Norma dotyczy producentów żywności. Powstała na bazie normy ISO 22000 uzupełnionej o wymagania specyfikacji PAS 220.

AKREDYTACJA

Certyfikacja prowadzona jest na podstawie porozumienia z Fundacją na rzecz Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

KRYTERIA CERTYFIKACJI FSSC

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o zasady HACCP, zbudowanego na fundamencie spełnionych warunków wstępnych.

CZAS TRWANIA AUDITU

Czas auditu jest określony jak dla ISO 22000 plus dodatkowy czas (od 4 do 8 godzin) uzależniony od liczby pracowników i wielkości zakładu.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI FSSC

  • 1 faza auditu
  • 2 faza auditu – nie później niż 6 miesięcy od przeprowadzenia pierwszej fazy
  • Sporządzenie raportu z wnioskiem o wydanie certyfikatu
  • Wydanie certyfikatu

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

3 lata

ZASADY NADZORU

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikującą w odstępach rocznych.

Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22