Certyfikacja obiektów budowlanych / Budowlany Nadzór Jakościowy

JAKOŚĆ

Wysoka jakość obiektów budowlanych oddanych do użytku jest celem każdego inwestora i wykonawcy generalnego. Niezależnie od typu obiektu, wszystkie osoby zaangażowane w prace budowlane powinny dbać o prawidłową realizację i wysoką jakość, tak aby efekt końcowy był zgodny z oczekiwaniami.

Chcąc zyskać pewność zachowania najwyższej jakości inwestorzy coraz częściej poddają się procesowi certyfikacji, prowadzącego do uzyskania certyfikatu jakości dla obiektów budowlanych. Uzyskany certyfikat jakości dla obiektu jest potwierdzeniem, że w trakcie budowy zachowana została najwyższa jakość prac budowlanych, a wszystkie usterki zostały usunięte.

Podczas nadzoru jakościowego audytorzy kontrolują każdy etap budowy, rozpoczynając od fazy projektowej, a kończąc na ostatecznym odbiorze obiektu.

ETAP 1

Etap I prac audytorów polega na szczegółowym przeglądzie dokumentacji. Pozwala to na wykrycie i wyeliminowanie ewentualnych błędów już na samym początku, co przyczynia się do ochrony inwestora przed poważnymi stratami finansowymi. Po pozytywnej weryfikacji i akredytacji dokumentacji budowlanej audytorzy przystępują do kolejnego etapu procesu certyfikacyjnego.

ETAP 2

Etap II składa się z audytów prowadzonych na budowie. Częstotliwość przeprowadzania audytów budowlanych na placu budowy wynika z harmonogramu prac opracowanego na podstawie dokumentacji technicznej podczas audytu dokumentacji projektowej. Ponadto audytorzy na bieżąco tworzą raporty z prac budowlanych wzbogacone zdjęciami. Po każdym audycie inwestor i/lub generalny wykonawca otrzymują od audytorów pełen raport wraz z listą usterek i wytycznych poprawy. Dzięki regularnym kontrolom udaje się wykryć i wyeliminować potencjalne ryzyka.

Chcesz o coś zapytać?

Krzysztof Jankowski

Dyrektor ds. Rozwoju

tel.: +48 575 687 500

PROCES CERTYFIKACJI

Pozytywny wynik procesu certyfikacyjnego zostaje potwierdzony przez jednostkę certyfikacyjną Quality Austria-Polska Sp. z o. o. certyfikatem jakości dla obiektu budowlanego. Certyfikat jakości przyznawany jest konkretnej inwestycji i może być używany jedynie w bezpośrednim związku z obiektem budowlanym, którego dotyczy.

Certyfikacja wyceniana jest indywidualnie, a jej koszty zależą od stopnia skomplikowania budowy oraz czasu trwania inwestycji.


Zapytaj o certyfikację

Napisz, jak możemy pomóc?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22