18. Sie 2020

Audity wewnętrzne – jak ocenić skuteczność procesu

 

Jeżeli jesteś audytorem wewnętrznym w organizacji, prędzej czy póżniej jako wiodący auditor otrzymasz zlecenie realizacji auditu procesu i oceny skuteczności tego procesu. W jaki sposób zrealizować tak postawione cele auditu?

Jak ocenić skuteczność procesu?

Wykorzystaj do tego schematyczne przedstawienie elementów procesu, które zawarte jest w normie ISO 9001:2015. Jednocześnie uwzględnij modele procesowe, np. model żółwia.

Więcej informacji o kompetencjach auditora.

Chcesz wiedzieć więcej. Sprawdź nasz artykuł: https://www.qualityaustria.com.pl/auditor-iso-jak-zostac-auditorem-wewnetrznym/

Planując działania auditowe, wykorzystaj kombinacje metod auditu dla uzyskania pełnego obrazu procesu. Zakres informacji, który będzie Ci niezbędny do oceny skuteczności, to:

 • informacje o zdefiniowanych celach dla procesu i ich mierzalności.
 • dane wejściowe do procesu,
 • dane wyjściowe tak jak:
  • produkty,
  • usługi,
  • informacje,
  • dokumentacja,
 • kombinacja powyższych elementów.
  określone kompetencje personelu, które są okresowo oceniane i na których ewentualnie tworzone są programy rozwoju kompetencji.
 • Określone i nadzorowane maszyny i urządzenia w procesie
 • Narzędzia i oprogramowanie niezbędne do realizacji celów procesu.

Zwróć uwagę na udokumentowane informacje wykorzystywane w procesie. Mogą to być:

 • Procedury,
 • Instrukcje,
 • Plany jakości.

Mierniki to dla Ciebie ważny punkt w ocenie procesów, ponieważ z uwzględnieniem ryzyk i szans na realizację celów procesu i postępowanie z ryzykiem i szansami – mierniki celów będą bezpośrednim nośnikiem informacji dla oceny skuteczności procesu.

Jak widzisz, tych informacji jest dość sporo. Zastanów się, (by ustandaryzować postępowanie i nie zapomnieć o żadnych informacjach, które musisz pozyskać) czy nie warto zastosować narzędzia jakim jest lista pytań auditowych.

Szkolenie:

Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

Stawiamy na praktykę i aktywne formy. Podczas szkolenia pracujemy na żywych przykładach, które zapadają w pamięć. Wykorzystywane narzędzia trenerskie i praca w zespołach angażuje uczestników pozwalając praktycznie zetknąć się z zagadnieniami dotyczącymi auditu. Poruszamy trudne kwestie w przystępny sposób i pokazujemy możliwe rozwiązania. 

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy na co dzień auditują Systemy Zarządzania naszych Klientów. To gwarancja, że uzyskujesz aktualną wiedzę z pewnego źródła. Masz też szansę poznać perspektywę osób, które weryfikują stopień zaawansowania Systemu Zarządzania Jakością.            

Szkolenie: Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

 

Napisz lub zadzwoń:

Dyrektor ds.Rozwoju i Certyfikacji
Michał Kubista
tel. +48 516 687 768
Email: michal.kubista@qualityaustria.com.pl

 

 

No grid was found for: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22