ISO 9001 prostymi słowami – zarządzanie wiedzą - Quality Austria Polska
11. lip 2022

Knowledge Caffe

ISO 9001 prostymi słowami – zarządzanie wiedzą

Rewizja ISO 9001 prostymi słowami – wiedza przedsiębiorstwa. Quality Austria oferuje cykl informacyjnych artykułów eksperckich dotyczących rewizji ISO 9001:2015. Przywołujemy słowa Dr Wernera Schachnera, który wyjaśnia wymagania dotyczące „wiedzy przedsiębiorstwa“.

Wiedza o ISO 9001

Szybkość, dynamiczność i kompleksowość dzisiejszego świata stawia wiedzę coraz częściej jako centralny czynnik konkurencji między przedsiębiorstwami. Odzwierciedla się to również w tworzeniu ISO 9001. Po raz pierwszy wymaga się w normalizacji odpowiedniego obchodzenia się z wiedzą. Wymóg ten jest kolejnym dowodem, iż zmiany naszego socjalnego i ekonomicznego środowiska mają wpływ na podejście, zasady i normy naszych przedsiębiorstw.
Wymagania ISO 9001 względem zarządzania wiedzą skupiają się na „wiedzy organizacji”. Według treści normy chodzi o całkowitą wiedzę, którą należy posiadać w przypadku odpowiedniego przeprowadzenia procesów w organizacji, a także do zapewnienia zgodności produktów i usług przedsiębiorstwa wobec wymagań. Według ISO 9001 nie wymaga się postępowania z konkretną wiedzą w określonym momencie, lecz przede wszystkim w czasie przed i w przyszłości. Przedsiębiorstwa muszą uwzględniać zmieniające się z biegiem czasu trendy i wymagania; a także odpowiednio na nie reagować.

Wymagania

Norma nie wymaga wprowadzenia zarządzania wiedzą jako niezależną dyscyplinę zarządzania. Porównanie konkretnych wymagań nowej normy ISO względem obchodzenia się ryzykiem z praktycznym modelem elementów wiedzy (według Probst) ukazuje w jasny sposób, iż większość wymagań normy pokrywa się z elementami zarządzania wiedzą.
Wymagania względem określenia potrzebnej wiedzy jak i określenia jej stanu są łatwe do pogrupowania w odpowiednie kategorie tj. element wiedzy identyfikacji potrzebnej wiedzy (według Probst), lub element wiedzy oceny stanu. W celu spełnienia wymagań, przedsiębiorstwa muszą być w stanie udzielić odpowiedzi na następujące kwestie: „W jaki sposób istniejąca wiedza przedsiębiorstwa jest budowana i poszerzana?” oraz „ Jaka wiedza (brakująca, lecz konieczna), w jaki sposób oraz przez kogo jest zewnętrznie wymagana?”. Wymaganie posiadania wiedzy w wystarczającym stopniu odpowiada pod względem merytorycznym elementom wiedzy („podział wiedzy” Pana Probst)
Pytanie „W jaki sposób zapewnię odpowiednią wiedzę w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu?” znajduje się w centrum zainteresowania.
Spełnienie wymogu „utrzymania wiedzy”, odpowiadającego elementowi wiedzy Probst, wymaga odpowiedzi na pytania tj. „W jaki najlepszy sposób mogę zapisać wiedzę przedsiębiorstwa?”, „W jaki sposób mogę zapobiec utracie wiedzy?”, a także „W jaki sposób mogę utrzymać aktualny stan wiedzy?”. Wraz z powyższymi wymaganiami, jest możliwe podanie trzech elementów składowych zarządzania wiedzą według Probst. Nie są lub są tylko częściowo zaadresowane w punkcie 7.1.6 ISO 9001: cele wiedzy, ocena wiedzy, wykorzystanie wiedzy.

Realizacja / przekład

Kto w przyszłości stawi czoła wymaganiom ISO względem zarządzania wiedzą, nie powinien tego zamiaru traktować ani jako jednorazowe działanie, ani jako projekt. Zarządzanie wiedzą należy rozumieć jako niezależną dyscyplinę zarządzania. Jako dyscyplinę, będącą znaczącym czynnikiem i centralnym „narzędziem” dla pozostałych dyscyplin zarządzania przedsiębiorstwa. Głównym wymaganiem dla odniesienia sukcesu w zarządzaniu wiedzą jest, tak jak i w innych dyscyplinach zarządzania, szczegółowe planowanie i systematyczne podejście. Do konkretnej realizacji planów istnieje do dyspozycji ogromna ilość różnorodnych (i coraz częściej już wykorzystywanych) metod i instrumentów tj.: mapa wiedzy, mapa źródeł wiedzy, Knowledge Café, analiza przepływu informacji, portfolio wiedzy, artykuły mikro, platformy wiedzy, semantyczne systemy software itp.
Wielką sztuką przy obchodzeniu się wiedzą jest wybór „tej” metody i instrumentu zarządzania wiedzą, najbardziej odpowiadającego danej sytuacji. Czynnikami wywołującymi konieczność zastosowania działań zarządzania wiedzą są np.: niezrozumiała wiedza przedsiębiorstwa, nieaktualna wiedza. Zależnie od czynnika wywołującego, a także sytuacji należy wybrać odpowiednią metodę lub instrument zarządzania wiedzą.

AUTOR:
Dr Werner Schachner
Netzwerkpartner

Chcesz wiedzieć więcej o certyfikacji ISO 9001? Porozmawiaj ze mną:

Zespół

dr Agnieszka Wyciślik-Kupicha, MBA

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Auditor, Trener Telefon:+48322266007 Komórka:+48575687860

Potrzebujesz dopasowanego do potrzeb warsztatu dla firmy? Skontaktuj się ze mną:

Zespół

Jakub Habraszka

Kierownik Działu Szkoleń, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Komórka:+48505424202

24. lip 2022

IATF 16949:2016 – najważniejsze informacje

International Automotive Task Force

Dowiedz się więcej
18. lip 2022

Trwałość żywności. Czyli zapasy z czasem i zapasami

Jak to ugryźć?

Dowiedz się więcej
29. cze 2022

Czym jest efektywność energetyczna?

Transformacja energetyczna

Dowiedz się więcej
21. cze 2022

Prewencja w zakresie BHP – jak dofinansować działania płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Wiadomości z pierwszej ręki

Dowiedz się więcej
14. cze 2022

Menedżer ryzyka w zespole auditorów wewnętrznych ISO – 4 powody dlaczego warto rozważyć takie połączenie

Menedżer ryzyka

Dowiedz się więcej
28. lut 2022

Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę, która wymaga potępienia – nasz głos solidarności z Ukrainą

25. lut 2022

Auditor ISO – jak zostać dobrym auditorem wewnętrznym?

Akademia qualityaustria POLSKA - Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dowiedz się więcej
24. lut 2022

Co to jest certyfikat FSC® CoC?

Forest Stewardship Council® Chain of Custody (FSC® CoC)

Dowiedz się więcej
23. lut 2022

ISO 45001 – co to jest i co musisz wiedzieć?

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Dowiedz się więcej
28. sty 2022

Jak zacząć przygodę z systemami zarządzania?

Seria darmowych poradników

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?