ISO 9001 prostymi słowami – zarządzanie wiedzą - Quality Austria Polska
11. lip 2022

Knowledge Caffe

ISO 9001 prostymi słowami – zarządzanie wiedzą

Rewizja ISO 9001 prostymi słowami – wiedza przedsiębiorstwa. Quality Austria oferuje cykl informacyjnych artykułów eksperckich dotyczących rewizji ISO 9001:2015. Przywołujemy słowa Dr Wernera Schachnera, który wyjaśnia wymagania dotyczące „wiedzy przedsiębiorstwa“.

Wiedza o ISO 9001

Szybkość, dynamiczność i kompleksowość dzisiejszego świata stawia wiedzę coraz częściej jako centralny czynnik konkurencji między przedsiębiorstwami. Odzwierciedla się to również w tworzeniu ISO 9001. Po raz pierwszy wymaga się w normalizacji odpowiedniego obchodzenia się z wiedzą. Wymóg ten jest kolejnym dowodem, iż zmiany naszego socjalnego i ekonomicznego środowiska mają wpływ na podejście, zasady i normy naszych przedsiębiorstw.
Wymagania ISO 9001 względem zarządzania wiedzą skupiają się na „wiedzy organizacji”. Według treści normy chodzi o całkowitą wiedzę, którą należy posiadać w przypadku odpowiedniego przeprowadzenia procesów w organizacji, a także do zapewnienia zgodności produktów i usług przedsiębiorstwa wobec wymagań. Według ISO 9001 nie wymaga się postępowania z konkretną wiedzą w określonym momencie, lecz przede wszystkim w czasie przed i w przyszłości. Przedsiębiorstwa muszą uwzględniać zmieniające się z biegiem czasu trendy i wymagania; a także odpowiednio na nie reagować.

Wymagania

Norma nie wymaga wprowadzenia zarządzania wiedzą jako niezależną dyscyplinę zarządzania. Porównanie konkretnych wymagań nowej normy ISO względem obchodzenia się ryzykiem z praktycznym modelem elementów wiedzy (według Probst) ukazuje w jasny sposób, iż większość wymagań normy pokrywa się z elementami zarządzania wiedzą.
Wymagania względem określenia potrzebnej wiedzy jak i określenia jej stanu są łatwe do pogrupowania w odpowiednie kategorie tj. element wiedzy identyfikacji potrzebnej wiedzy (według Probst), lub element wiedzy oceny stanu. W celu spełnienia wymagań, przedsiębiorstwa muszą być w stanie udzielić odpowiedzi na następujące kwestie: „W jaki sposób istniejąca wiedza przedsiębiorstwa jest budowana i poszerzana?” oraz „ Jaka wiedza (brakująca, lecz konieczna), w jaki sposób oraz przez kogo jest zewnętrznie wymagana?”. Wymaganie posiadania wiedzy w wystarczającym stopniu odpowiada pod względem merytorycznym elementom wiedzy („podział wiedzy” Pana Probst)
Pytanie „W jaki sposób zapewnię odpowiednią wiedzę w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu?” znajduje się w centrum zainteresowania.
Spełnienie wymogu „utrzymania wiedzy”, odpowiadającego elementowi wiedzy Probst, wymaga odpowiedzi na pytania tj. „W jaki najlepszy sposób mogę zapisać wiedzę przedsiębiorstwa?”, „W jaki sposób mogę zapobiec utracie wiedzy?”, a także „W jaki sposób mogę utrzymać aktualny stan wiedzy?”. Wraz z powyższymi wymaganiami, jest możliwe podanie trzech elementów składowych zarządzania wiedzą według Probst. Nie są lub są tylko częściowo zaadresowane w punkcie 7.1.6 ISO 9001: cele wiedzy, ocena wiedzy, wykorzystanie wiedzy.

Realizacja / przekład

Kto w przyszłości stawi czoła wymaganiom ISO względem zarządzania wiedzą, nie powinien tego zamiaru traktować ani jako jednorazowe działanie, ani jako projekt. Zarządzanie wiedzą należy rozumieć jako niezależną dyscyplinę zarządzania. Jako dyscyplinę, będącą znaczącym czynnikiem i centralnym „narzędziem” dla pozostałych dyscyplin zarządzania przedsiębiorstwa. Głównym wymaganiem dla odniesienia sukcesu w zarządzaniu wiedzą jest, tak jak i w innych dyscyplinach zarządzania, szczegółowe planowanie i systematyczne podejście. Do konkretnej realizacji planów istnieje do dyspozycji ogromna ilość różnorodnych (i coraz częściej już wykorzystywanych) metod i instrumentów tj.: mapa wiedzy, mapa źródeł wiedzy, Knowledge Café, analiza przepływu informacji, portfolio wiedzy, artykuły mikro, platformy wiedzy, semantyczne systemy software itp.
Wielką sztuką przy obchodzeniu się wiedzą jest wybór „tej” metody i instrumentu zarządzania wiedzą, najbardziej odpowiadającego danej sytuacji. Czynnikami wywołującymi konieczność zastosowania działań zarządzania wiedzą są np.: niezrozumiała wiedza przedsiębiorstwa, nieaktualna wiedza. Zależnie od czynnika wywołującego, a także sytuacji należy wybrać odpowiednią metodę lub instrument zarządzania wiedzą.

AUTOR:
Dr Werner Schachner
Netzwerkpartner

Chcesz wiedzieć więcej o certyfikacji ISO 9001? Porozmawiaj ze mną:

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

Potrzebujesz dopasowanego do potrzeb warsztatu dla firmy? Skontaktuj się ze mną:

Nie znaleziono posta z aktualnymi ustawieniami siatki. Powinieneś sprawdzić, czy masz posty w aktualnie wybranych typach postów i czy filtr metakluczy nie jest zbyt restrykcyjny.

08. sty 2024

Znakowanie żywności według przepisów prawa

A co w przypadku żywności nieopakowanej?

Dowiedz się więcej
18. gru 2023

Ustalanie parametrów konstrukcyjnych CL i CP w nowym wydaniu normy EN 15085-3:2023

Projektowanie przy spawaniu pojazdów szynowych

Dowiedz się więcej
29. lis 2023

Kolejna rewizja 4 przepisów IRIS i zmiany w zasadach certyfikacji

Audyt przejścia na nowy standard

Dowiedz się więcej
12. paź 2023

Food Fraud – zafałszowania żywności w łańcuchu dostaw, jak uniknąć zagrożenia?

Definicja i plan łagodzenia oszustw żywnościowych

Dowiedz się więcej
10. paź 2023

Przerywając łańcuch dostaw PEFC CoC “wypadasz z obiegu”

Kto znajduje się w łańcuchu dostaw? Oto kilka przykładów

Dowiedz się więcej
19. wrz 2023

Nowe wymagania FSSC 22000 wersja 6

Audyty aktualizacyjne od 1 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej
29. sie 2023

Auditor wewnętrzny – szkolenie. Czym się kierować przy wyborze?

6 praktycznych wskazówek dla każdego, jak wybrać wartościowe szkolenie

Dowiedz się więcej
28. lip 2023

Audit czy audyt – czyli spór o poprawną formę

Audit czy audyt – która forma jest poprawna?

Dowiedz się więcej
16. lip 2023

Zarządzanie alergenami w przestrzeni produkcyjnej

Alergeny to substancje w pokarmach pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego

Dowiedz się więcej
14. lip 2023

Jak skutecznie rozmawiać z auditowanym? Oto 8 wskazówek, które powinien znać każdy auditor ISO

Jak skutecznie rozmawiać z auditowaną osobą?

Dowiedz się więcej
04. lip 2023

Czy znasz ISO 38200:2018?

Zrównoważone pozyskiwanie drewna w sektorze B2B

Dowiedz się więcej

+48 32 226 60 07

Logowanie

Login

Czy utworzyłeś już Konto / profil Klienta?

Podaj swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować:

Nie pamiętasz hasła?

Stworzyć konto?